Monthly Archives: Marzec 2012

Nie ma pracy dla niewygadanych?

Nie ma pracy dla niewygadanych?

GazetaPraca.pl – 2012-03-13

Controlfind.pl – 2012-02-15

Nawet z pobieżnej analizy ofert pracy wynika, że pracodawcy poszukują u kandydatów powtarzającego się zestawu cech osobowościowych (komunikatywności, łatwości w nawiązywaniu kontaktów, umiejętności pracy w zespole, entuzjazmu i optymizmu). Są to cechy przypisywane typowi osobowości ekstrawertycznej. Rynek pracy faworyzuje więc ekstrawertyków, krzywdząc introwertyków.

Read more