Archive for Czerwiec, 2012

Komitet Społeczno-Ekonomiczny (KSE) jest organem doradczym. Przygotowuje i publikuje  formalne opinie na temat działań UE i prezentuje je partnerom ekonomicznym i społecznym w Europie (pracownikom, pracodawcom, związkom zawodowym, przedstawicielom sektora drobnej przedsiębiorczości, stowarzyszeniom rolników, konsumentom).

Read more

rymszewicz.NaTemat.pl – 2012-06-22

Badania wykazują, że z wiekiem zmieniają się nasze reakcje na utratę pracy. Złość, agresja, szukanie „winnych”, smutek, nostalgia, samotność, wyobcowanie. To tylko niektóre z reakcji towarzyszących bezrobociu. Pozbawieni pracy 50-latkowie częściej niż młodsi pracownicy zapadają na przewlekłe choroby. Są również częściej narażeni na depresję. Jakie są najczęstsze strategie samoobrony w sytuacji braku pracy i czy można pomóc pozbawionym pracy 50 latkom?

Read more