Monthly Archives: Październik 2012

Jak profilować CV?

Jak profilować CV?

Profilowanie CV oznacza, że każdorazowo przygotowujemy je w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy, na konkretne stanowisko i wybieramy z doświadczenia zawodowego tylko te elementy i kompetencje, których wymaga pracodawca.

Read more

CV – Europass

CV – Europass

CV Europass, wymagany jest (między innymi) każdorazowo przy aplikowaniu na stanowiska w instytucjach UE. Celem CV  formacie Europass jest ujednolicenie  prezentowania umiejętności i kompetencji zawodowych w sposób czytelny i przejrzysty we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Read more

Rodzaje  CV – CV kompetencyjne

Rodzaje CV – CV kompetencyjne

CV kompetencyjne jest idealnym formatem w przypadku, kiedy kandydat ma przerwy w karierze. CV kompetencyjne skupia się na prezentowaniu umiejętności i kompetencji kandydata. Mniejszą uwagę przywiązuje się  do  dat i chronologicznego opisu kariery.

Read more