Archive for Czerwiec, 2013

rymszewicz.NaTemat.pl – 2013-06-30

Poraża mnie ten ogrom „humanistycznego” wyobcowania. Ja nawet rozumiem, że każdy szanujący się polonista musi mieć to lekkie poczucie wyższości nad resztą świata. Musi być w tej swojej elitarnej wiedzy wyobcowany. Taki nieco upozowany na samotnika i romantycznego bohatera. Ponad rzeczywistością. Może to jest powód, dla którego z takim trudem, beznadziejnie, od miesięcy, post w post walę w ten mur postawiony przez „humanistów”. Mur stoi w obronie wyższości nauk humanistycznych przed atakami zdrowego rozsądku.

Read more

Ostatnio w sieci pojawia się coraz więcej artykułów odnoszących się do procesu kształcenia młodych ludzi. Dotyczą zarówno systemu edukacji, jak i obecnego pokolenia wkraczającego na rynek pracy. Większość argumentów przytaczanych w dyskusjach jest słuszna, jednak często oprócz utopijnych wizji, jak powinno być, brakuje propozycji konkretnych rozwiązań. Jak wygląda rynek pracy okiem nieopierzonego młodego człowieka? Do czego przydaje się system kształcenia w Polsce? Cóż ma począć student, aby na dyplomie nie wyjść jak Zabłocki na mydle?

Read more

rymszewicz.NaTemat.pl – 2013-06-23

Polacy, swoim zwyczajem, do symboli narodowych podchodzą na klęczkach. Zaraz podniesie się lament „Jezus Maria ruszają nam symbole narodowe!” I zapewniam Panią – do nikogo nie dotrze, że nie ruszają, że chcą tylko zrobić porządek, chcą ujednolicić i unormować, żeby nie trzeba się było wstydzić bałaganu. Nie dotrze, że skoro tak czcimy Orła, to nie róbmy z niego karykatury! Read more

Są zatrudnieni w Brukseli lub Luksemburgu. Budzą podziw, szacunek, zazdrość, a ich pensje – skrajne emocje. Uprzywilejowani, żyją i pracują w centrum nowoczesnej Europy. Mówi się o nich – Eurokraci – urzędnicy instytucji Unii Europejskiej.

Read more