Violetta RYMSZEWICZ

Talenty – Kompetencje – Rynek pracy

Konsultant z zakresu Strategicznego HR, doradca zatrudnieniowy, analityk rynku pracy. Prowadzi szkolenia grupowe i doradztwo indywidualne z zakresu planowania ścieżek edukacyjnych, karier i powrotów na rynek pracy po przerwach w zatrudnieniu. Projektuje i wdraża Systemy Zarządzania Zasobami Ludzkimi (procedury zarządzania – talentami, wiekiem, rekrutacji, oceny, motywacji pozafinansowej, planów szkoleń ). Projektuje i przeprowadza audyty z zakresu analizy potrzeb szkoleniowych, klimatu pracy, potrzeb motywacyjnych.

Poznajmy sie lepiej
Pobierz moje CV.

Kontakt