CV kompetencyjne jest idealnym formatem w przypadku, kiedy kandydat ma przerwy w karierze. CV kompetencyjne skupia się na prezentowaniu umiejętności i kompetencji kandydata. Mniejszą uwagę przywiązuje się  do  dat i chronologicznego opisu kariery.

Uwaga – nie da się uciec od pytań o przebieg kariery i przyczyny przerw w zatrudnieniu. Warto wcześniej przygotować sobie odpowiedzi na tego typu pytania.

Kiedy używa się CV kompetencyjnego?

Format CV kompetencyjnego sprawdza się najlepiej w sytuacji kiedy są przerwy w zatrudnieniu, ale nie tylko. Również wtedy, kiedy musimy wykazać bogate doświadczenie zawodowe lub wykonujemy prace np. freelancera, dla wielu klientów i  z kilkoma obszarami specjalizacji.

Co zawiera CV kompetencyjne?

 1. Dane osobowe.
 2. Dane kontaktowe.
 3. Wykształcenie (zakres wykształcenia – ukończone kierunki studiów), kwalifikacje, uprawnienia, ukończone kursy językowe.
 4. Opis Twoich kluczowych ze szczególnym podkreśleniem kompetencji wymaganych na stanowisku pracy doświadczenia zawodowego płatnego i niepłatnego (praktyki, staże i wolontariat).
 5. Zestawienie referencji (można dopisać, że są dostępne na życzenie).

Uwaga – można dodać, że referencje są dostępne na życzenie.  

W CV kompetencyjnym nie podaje się informacji o:

 1. Narodowości.
 2. Stanie cywilnym.
 3. Dzieciach.
 4. Stanie zdrowia.
 5. Nazwiskach promotorów i egzaminatorów na studiach.
 6. Wynikach osiąganych na egzaminach końcowych.
 7. Mniej ważnych kwalifikacjach, nie związanych ze stanowiskiem pracy.

Uwaga – upewnij się, że CV podaje wszystkie najważniejsze informacje o Tobie i jest dobra reklamą twoich umiejętności.

Jak dobrze napisać  CV kompetencyjne?

Poniższe dwa przykłady CV kompetencyjnych pokazują sposób interpretacji danych  w tym formacie. Zwróć uwagę na to, jak  załączone dokumenty prezentują następujące dane:

 1. Informacje osobiste o kandydacie.
 2. Opisują kompetencje i osiągnięcia zawodowe.
 3. Jak tworzą pozytywne wrażenie o kandydacie?

CV kompetencyjne. Przykład 1: Nina Pałka (uwaga – CV jest fikcyjne)

Stanowisko: Pracownik socjalny – wsparcie młodzieży

Analiza poprawności CV

CV jest dobrym przykładem jak wykorzystać kompetencje podczas starania się o wyższe stanowisko niż dotychczasowe doświadczenie. W opisanym CV szczególnie sprawnie wykazano:

 1. Doświadczenie w pracy z dziećmi: w szpitalu, domu dziecka i podczas realizacji projektu.
 2. Wieloletnie zainteresowanie stanowiskiem, na które aplikuje uzupełnione profilowanym wykształceniem.
 3. Poprawnie dobrane (do stanowiska pracy) kompetencje i  umiejętności.

CV kompetencyjne, Przykład 2: Joanna Moss (uwaga – CV jest fikcyjne)

Stanowisko; Specjalista ds. żywności

Analiza poprawności CV

Bardzo dobre, sprawnie napisane CV. Zalety:

 1. CV ma dobrze opracowane osiągnięcia i doświadczenie zawodowe.
 2. Szeroko opisane zakresy obowiązków i odpowiedzialności pozwalają zrozumieć charakter wykonywanej pracy i dopasowanie do nowego stanowiska.
 3. W CV brakuje szczegółów dotyczących umiejętności zdobytych na studiach.
 4. Wartością CV jest wyjaśnienie przyczyn przerw w zatrudnieniu (opieka nad dziećmi).

Uwaga – podawanie przyczyn przerw w zatrudnieniu nie jest obowiązkowe. Jest to zawsze (dobrze oceniana) dobra wola kandydata. 

Facebook comments:

comments