Nabór do pracy w KE

Nabór do pracy w KE

Komisja Europejska otwiera rejestrację w bazie danych dla pracowników kontraktowych, na stanowiskach ogólnych.

Miejsca pracy – w głównych lokalizacjach, w których KE zatrudnia pracowników:

  1. Bruksela (Belgia),
  2. Luksemburg (Luksemburg),
  3. Ispra (Włochy)
  4. Geel (Belgia),
  5. Karlsruhe (Niemcy),
  6. Petten (Holandia)
  7. Sewilla (Hiszpania)

Komisja zatrudnia pracowników kontraktowych w celu zapewnienia dodatkowych zasobów ludzkich w różnych dziedzinach.

Warunki pracy w Komisji podlegają warunkom zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (WZIP) oraz decyzji Komisji w sprawie ogólnych przepisów wykonawczych do art. 79 ust. 2 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii

Europejskiej, dotyczących warunków zatrudnienia personelu kontraktowego zatrudnionego przez Komisję zgodnie z art. 3a i 3b wspomnianych warunków.

Wybranym osobom zaproponowane zostaną umowy o pracę na czas określony na podstawie art. 3b WZIP, na maksymalny okres trzech lat.

Pełny tekst ogłoszenia:

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/call_contract_agents/call_for_contract_agents_pl.pdf