Techniki i metody poszukiwania pracy na współczesnym, skomplikowanym rynku starają dostosować się do rzeczywistości. Poszukiwanie pracy polegające na wysyłaniu CV w odpowiedzi na ogłoszenia, to metoda zbyt skromna i zdecydowanie przestarzała. Czy wykorzystujesz wszystkie dostępne środki i narzędzia, aby znaleźć pracę?

Obecność w mediach społecznościowych

Rekruterzy wykorzystują media społecznościowe nie tylko do rekrutacji. Nie tylko sprawdzają profil zawodowy, ale  również zakres wiedzy i aktywności zawodowej kandydata.

Warto więc zadbać o obecność na „zawodowych” portalach typu Linekdin lub GoldenLine. Warto również pamiętać, że bezcennym źródłem informacji o osobie jest Facebook , Nasza Klasa Twitter i inne.

Z badań przeprowadzonych przez międzynarodowy portal społecznościowy Linekdin wynika, że ponad 70% rekruterów na całym świecie podczas rekrutacji korzysta z portali jako narzędzia rekrutacyjnego.

Networking

Networking uznaje się za jedną z najefektywniejszych metod poszukiwania pracy. Networking polega na budowaniu sieci powiązań (również prywatnych), które potencjalnie mogą pomóc w znalezieniu pracy.

Efektywne wykorzystanie networking’u to niemalże sztuka. Wymaga wysiłku i przede wszystkim dużych zdolności nawiązywania i utrzymywania kontaktów.

Wizytówki

Często zapominamy o tym, żeby zostawić po sobie ślad i zadbać o to, by być zapamiętanym. Oryginalna, nieszablonowa wizytówka jest najskuteczniejszym sposobem budowania, tzw. pierwszego wrażenia.

Więcej informacji o kreatywnych wizytówkach – http://rymszewicz.eu/post20120511

Portfolio

Jeszcze do niedawna portfolio kojarzyło się z pracą artystów – plastyków, fotografów, rzeźbiarzy itp. Dzisiaj z dobrze przygotowanego portfolio korzystają wszyscy kandydaci, którym zależy na profesjonalnym wizerunku zawodowym.

Portfolio składa się z:

  1. Zdjęć
  2. Artykułów
  3. Opisów i przykładów przeprowadzonych projektów
  4. Opisów zdobytych nagród i wyróżnień
  5. Listów polecających
  6. Referencji

Portfolio można przygotować w formie prezentacji, filmu na YouTube, ale również jako rodzaj starannie przygotowanego i wydanego dokumentu. Portfolio zabieramy ze sobą na każdą rozmowę rekrutacyjną lub dołączamy do CV.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w szukaniu pracy – napisz do mnie.

Facebook comments:

comments