Od 2010 roku EPSO wprowadziło, na etapie preselekcji, nowy typ testów – Judgment Situational Tests (JST). Czego dotyczą te testy? Jak wygląda ich punktacja?

JST są narzędziem badawczym znanym w rekrutacji od ponad 60-ciu lat. Pozwalają badać umiejętności miękkie i poziom, tzw. „practical intelligence”. JST dostarczają wiedzy o poziomie umiejętności, przydatnych na konkretnym stanowisku, w konkretnym środowisku pracy.

 EPSO określiło 5 kluczowych kompetencji, które ma za zadanie zbadać etap JST. Są to:

  1. zdolności analityczne i rozwiązywania problemów (analysis and problem solving),
  2. dbałość o jakość pracy i jej wyników (delivering quality and results),
  3. określanie priorytetów i zdolności organizacyjne (prioritizing and organizing),
  4. “resilience”,
  5. zdolność do współpracy (working with others).

EPSO Judgment Situational Test składa się z 20-tu pytań (po 4 pytania na każdą z 5-ciu kompetencji). Za cały poprawnie rozwiązany test można zdobyć maximum 40 punktów. Aby zdać test należy zdobyć minimum 24 punkty (60%). Zakończony sukcesem etap JST to 50% punktacji etapu preselekcji. Drugie 50% to wyniki testów – verbal, numerical and abstract-reasoning.

JST są dla EPSO niezastąpionym źródłem informacji. Dlaczego? Ponieważ z dużą dokładnością określają Twój profil kompetencyjny. Wskazują na słabe i mocne strony. Pozwalają na przygotowanie profilowanych pytań na potrzeby wywiadu ustrukturalizowanego (structured interview) oraz Twojej siatki ocen na Assessment Centre.

Facebook comments:

comments