Od 2010 roku EPSO wprowadziło, na etapie preselekcji, nowy typ testów – Judgment Situational Tests. Jak wyglądają pytania?

EPSO JST składa się z szeregu pytań, badających Twoje umiejętności praktyczne, ściśle powiązane z charakterem pracy, o którą aplikujesz. EPSO JST mają za zadanie zbadać 5 kluczowych kompetencji. Pytania najczęściej opisują konkretne, trudne sytuacje zawodowe (powiązane z badanymi kompetencjami). Pod pytaniami znajdują się zestawienia możliwych rozwiązań. Twoim zadaniem jest określenie najlepszego i najgorszego rozwiązania opisywanego problemu.

W tabeli znajdują się przykłady pytań z testów JST.

Twój dział właśnie zakończył projekt wymiany sprzętu i systemów informatycznych. Komputery i oprogramowanie otrzymali wszyscy pracownicy, oprócz Ciebie. Jak postąpisz? Wybierz najlepsze i najgorsze rozwiązanie.

 

 

Możliwe rozwiązanie

 

 

Wybór

 

 

Komentarz

 

 

Uznajesz to za przeoczenie i zawiadamiasz przełożonego.

 

 

Najlepsze rozwiązanie.

 

 

Osobą odpowiedzialną za dostarczenie Ci sprzętu niezbędnego do pracy jest Twój przełożony. Założenie, że niedostarczenie sprzętu jest niedopatrzeniem i pomyłką świadczy również o Twojej stabilności emocjonalnej (resilience).

 

 

Skarżysz się przełożonemu, że potraktowano Cię nieuczciwie.

 

 

 

 

 

 

 

Nie możesz założyć, że potraktowano Cię nie fair lub że ktoś świadomie próbował bojkotować Twoją pracę, dopóki nie wyjaśnisz okoliczności. Uwaga – ta opcja pozwala wnioskować o obniżonym poziomie resilience.

 

 

Pożyczasz nowy komputer od kolegi.

 

 

 

 

 

Ta opcja nie rozwiązuje problemu, raczej zrzuca go na kogoś innego.

 

 

Składasz oficjalną skargę w dziale HR.

 

 

 

 

 

 

To jest dobre rozwiązanie, tylko w wypadku, kiedy rozmowa z przełożonym nie przyniosła oczekiwanych efektów.

 

 

Odchodzisz z pracy.

 

 

Najgorsze rozwiązanie.

 

 

Odejście z pracy jest reakcją nieadekwatną do problemu.

 

 

 

Prowadzisz kilka ważnych projektów równocześnie. Masz bardzo napięty harmonogram prac. Do ich ukończenia potrzebujesz szeregu informacji od kolegów. Nie jesteś pewien czy wystarczająco zaangażują się we współpracę, bez której Twoje projekty mają mniejsze szanse powodzenia. Jak postąpisz? Wybierz najlepsze i najgorsze rozwiązanie.

 

 

Możliwe rozwiązanie

 

 

Wybór

 

 

Komentarz

 

 

Starasz się tak przygotować, aby zabezpieczyć się, gdyby potrzebne Ci informacje nie dotarły na czas.

 

 

 

 

 

Rozwiązanie neutralne.

 

 

 

Ustalasz ostateczny termin, w którym informacje muszą dotrzeć do Ciebie i wyjaśniasz kolegom, dlaczego współpraca z nimi jest tak ważna.

 

 

Najlepsze rozwiązanie.

 

 

 

 

To rozwiązanie świadczy o Twojej umiejętności współpracy z innymi oraz o umiejętnościach komunikacyjnych.

 

 

Zdobywasz informacje sam, starając się zmniejszyć uzależnienie od innych.

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie neutralne.

 

 

Postanawiasz złożyć oficjalny raport przełożonym, w wypadku braku współpracy kolegów.

 

 

Najgorsze rozwiązanie.

 

 

Złożenie raportu oznacza nieuzasadniony konflikt z kolegami z pracy. Do Twoich obowiązków należy również skuteczne zdobywanie potrzebnych Ci informacji.

 

 

 

Zauważyłeś ostatnio niepokojący wzrost rachunków za połączenia międzynarodowe, wychodzące z działu, którym zarządzasz. Sprawdziłeś bilingi i zauważyłeś, że wszystkie połączenia wychodzą od jednego pracownika. Jak postąpisz? Wybierz najlepsze i najgorsze rozwiązanie.

 

 

Możliwe rozwiązanie

 

 

Wybór

 

 

Komentarz

 

 

Prosisz pracownika o zaprzestanie połączeń w przeciwnym razie zawiadomisz przełożonego.

 

 

 

 

 

To rozwiązanie jest rodzajem szantażu. Nie wnosi nic nowego w proces rozwiązania problemu.

 

 

Pytasz kolegę o powód tak wielu rozmów i przypominasz o obowiązującej procedurze.

 

 

 

Najlepsze rozwiązanie.

 

 

Ta opcja pozwoli Ci na wyjaśnienie sytuacji, uniknięcie niedomówień i potencjalnych konfliktów.

 

 

Do momentu wyjaśnienia przyczyn usuwasz indywidualny kod połączeń międzynarodowych pracownika.

 

 

Najgorsze rozwiązanie.

 

 

 

Połączenia mogą mieć przyczynę zawodową. Przed podjęciem takich działań niezbędna jest rozmowa.

 

 

 

Składasz oficjalny raport przełożonym.

 

 

 

 

 

To rozwiązanie może być źródłem niepotrzebnego konfliktu w zespole.

 

 

Masz pytania lub chcesz wiedzieć więcej – napisz do mnie.

 

Facebook comments:

comments