Głównym założeniem reformy EPSO jest przeprowadzanie procesu rekrutacji w oparciu o sprawdzenie poziomu kompetencji kandydata.  Na czym polega wywiad i jakich pytań można się spodziewać?

Kluczowe kompetencje w rekrutacjach EPSO to:

  1. Zdolności analityczne i rozwiązywanie problemów (Analysis and Problem Solving).
  2. Komunikacja (Communication).
  3. Dbałość o jakość i rezultaty pracy (Delivering Quality and Results).
  4. Zdolność uczenia się i samorozwoju (Learning and Development).
  5. Ustalanie priorytetów i organizacja pracy (Prioritising and Organising).
  6. Resilience.
  7. Współpraca z innymi (Working with Others).

    Metodologią, która pozwala na sprawdzenie poziomu kompetencji kandydata jest „competency based structured interview”. Wykorzystuje się ją na końcowym etapie rekrutacji, może być elementem AC (Assessment Centre) lub metodą, według której przeprowadza się rozmowę rekrutacyjną. Technika polega na postawieniu szeregu pytań, wcześniej opracowanych, starannie dobranych do stanowiska i kandydata. Rodzaj pytań zależy od Twoich wyników JST (Judgment Situational Test) i AC (Assessment Centre). Obie metody dają w miarę spójny profil kandydata, a wykorzystanie „competency based structured interview” pozwala na uzupełnienie luk w wizerunku i wyjaśnienie wątpliwości.

Pytania, które postawi rekruter odnoszą się do przeszłości. Na podstawie doświadczeń, wcześniejszych zachowań i reakcji w pracy, wnioskuje się o możliwościach i kompetencjach kandydata. Każda ze sprawdzanych umiejętności zostaje opisana zestawem pytań, np.:

Kompetencja – Komunikacja

Opowiedz o sytuacji, w której musiałeś szczególnie uważnie słuchać rozmówcy i aktywnie starać się rozumieć przekaz.

Czy zdarzyło się, że musiałeś wykorzystać w rozmowie specyficzną strategię komunikacyjną? Podaj przykład.

Kompetencja – Zdolności analityczne i rozwiązywanie problemów

Opowiedz o sytuacji, w której musiałeś rozwiązać problem lub podjąć decyzję wymagająca starannego namysłu. Co zrobiłeś?

Kompetencja – Organizacja pracy i ustalanie priorytetów

Opisz sytuację, w której poprawiłeś wykorzystanie środków (finansowych, informatycznych, know-how) w Twojej pracy.

Kompetencja – Współpraca z innymi

Opisz sytuację, w której byłeś członkiem (nie liderem) skonfliktowanego zespołu. Co zrobiłeś?

Powyższe pytania to tylko przykładowe zastosowania metody.

 

W części II – przeczytasz o tym, jak odpowiadać na pytania podczas competency based structured interview.

Facebook comments:

comments