Kryzysowy rynek pracy nie sprzyja ciągłości zatrudnienia. Wszystkim nam zdarzają się przeciągające się poszukiwania pracy. Coraz więcej osób zadaje,  tylko z pozoru proste i oczywiste pytanie – Jak w CV opisać przerwy w karierze?

Dlaczego warto dobrze opisać przerwy w zatrudnieniu?

Najczęstszą przyczyną braku ciągłości zatrudnienia jest po prostu brak pracy. Zdarzają się również powody czysto życiowe – choroby, wypadki, konieczność opieki nad członkami rodziny. Przyczyna przerwy jest mniej ważna. Najistotniejsze jest, by o niej powiedzieć i opisać na tyle „zgrabnie”, aby przerwy  nie uniemożliwiły znalezienia pracy.

Przyjrzyjmy się kilku prostym sposobom opisania przerw w zatrudnieniu.

 

Jak opisać okresy bezrobocia?

Sposób 1:

 

W historii zatrudnienia podawaj tylko lata (bez miesięcy). Taki zabieg ma dwie zalety:

  • Ułatwia szybkie obliczenie długości zatrudnienia
  • Pozwala na „ukrycie” okresów bez pracy, krótszych niż 2 lata.

 

Na przykład:

Wersja z użyciem miesięcy wygląda tak:

  • 11/09 – 4/12, Archiwista, Urząd Miasta, Katowice
  • 3/07 – 2/09, Sekretarz Redakcji, „Kurier Codzienny”, Katowice

Jeśli tę samą informacje podasz z wyłączeniem miesięcy:

  • 2009-2012, Archiwista, Urząd Miasta, Katowice
  • 2007-2009, Sekretarz Redakcji, „Kurier Codzienny”, Katowice

 

Sposób 2:

  • Wyjaśnij tylko przerwy w zatrudnieniu dłuższe niż dwa lata.
  • Uwzględnij wszystko, co robiłeś w tym czasie – praca wolontariacka,  płatne i bezpłatne praktyki, szkolenia a nawet sytuację rodzinną i osobistą.

 

Na przykład:

2010-2012, Kontynuacja bezpłatnego urlopu wychowawczego, opieka nad dzieckiem.

 

Jak nazwać sekcję w CV, w której opisujesz przerwy w pracy?

I jeszcze ostatnia ważna kwestia. Formularz CV ma swoje w miarę stałe sekcje. Na przykład  – Wykształcenie, Zatrudnienie, Uprawnienia itp. Sekcja, w której opisujesz okresy braku zatrudnienia nie może brzmieć – „doświadczenie zawodowe”,  „zatrudnienie”, „historia zatrudnienia”. Te terminy są zarezerwowane dla pracy płatnej.   Bardziej odpowiednie będą terminy „Historia pracy” lub „Aktywność zawodowa”.

 

Uwagi na koniec:

  1. W najlepszej sytuacji są osoby, które mogą w CV wykazać jakąkolwiek aktywność związaną z zawodem i zainteresowaniami. Najtrudniej jest „obronić” CV bez odniesień do pracy, tylko z sam przerwą.
  2. Warto unikać odniesień do okresów choroby lub rehabilitacji. Dla pracodawcy informacja tego typu wiąże się z ryzykiem zatrudnienia. Postaraj się podać aktywności, które mogą mieć powiązanie z pracą – niezależne studia w zakresie…; nadzór nad remontem domu (mieszkania); pisanie artykułów branżowych itp.

Facebook comments:

comments