Europejski Bank Centralny – bank centralny UE oraz bank emisyjny waluty euro.

Dla kogo?

Dla studentów ekonomii, finansów, administracji, prawa, zasobów ludzkich, lingwistyki itp. Kandydaci powinni być studentami studiów magisterskich lub doktoranckich.

Czas trwania:

Od trzech do dwunastu miesięcy.

Wsparcie finansowe:

Miesięczny grant w wysokości od 950 do 1 800 €, zależnie od kwalifikacji i zakresu obowiązków. Zwrot kosztów podróży i dodatek mieszkaniowy.

Koordynator:

European Central Bank – ECB
Kaiserstrasse 29
Frankfurt am Main
Germany D-60311

Więcej informacji:

 

Facebook comments:

comments