Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim

Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski jest instytucją UE, jego członkowie sa wybierani przez obywateli państw UE.

Dla kogo?

Absolwentów różnych kierunków, znających biegle jeden język roboczy UE oraz 2 kolejne języki w stopniu zadowalającym.

Czas trwania:

Trzy lub 5 miesięcy.

Wsparcie finansowe:

Podstawą do obliczania wysokości miesięcznych grantów stanowi wynagrodzenie w kategorii AD5, poziom 4 i jest aktualizowane w styczniu każdego roku.

Koordynator:

European Parlament
Service des stages de traducteurs
ADG 07C009
L-2929 Luxembourg

Więcej informacji: