Praktyki w Parlamencie Europejskim

Praktyki w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski jest instytucją UE, jego członkowie sa wybierani przez obywateli państw UE.

Dla kogo?

Absolwentów różnych kierunków szkół wyższych, znających biegle jeden język roboczy UE oraz jeden kolejny w stopniu zadowalającym.

Czas trwania:

Pięć miesięcy.

Wsparcie finansowe:

Przy praktykach płatnych – miesięczny grant, zwrot kosztów podróży i dodatek mieszkaniowy.

Koordynator:

Parlament Europejski – Biuro Informacyjne
ul. Jasna 14/16 a
00-041 Warszawa
Tel.: +48 22 595 24 70
Fax: +48 22 595 24 80
Parlament Europejski – Biuro Informacyjne
European Parlament
PHS 01C003
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
B-1047 Brussels
Tel.: +32/2 284 21 11
Fax: +32/2 284 35 30

Więcej informacji: