Rada jest niezależną instytucją wspierającą badania naukowe wysokiej jakości, poprzez pomoc naukowcom niezaleznie od dziedziny badań.

Dla kogo?

Dla młodych naukowców, inżynierów, badaczy pracujących nad pionierskimi rozwiązaniami w swoich dziedzinach.

Czas trwania:

Do pięciu lat.

Wsparcie finansowe:

Na badania naukowe od 2 do 3,5 milionów euro na grant. Wypłacane na konto jednostki badawczej, w której przeprowadza się badania naukowe.

Koordynator:

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Badań Naukowych
Directorate General for Research
European Commission
Rue de la Loi 200
Belgia
B-1049 Bruksela

Więcej informacji:

 

Facebook comments:

comments