Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN)

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN)

Rada jest niezależną instytucją wspierającą badania naukowe wysokiej jakości, poprzez pomoc naukowcom niezaleznie od dziedziny badań.

Dla kogo?

Dla młodych naukowców, inżynierów, badaczy pracujących nad pionierskimi rozwiązaniami w swoich dziedzinach.

Czas trwania:

Do pięciu lat.

Wsparcie finansowe:

Na badania naukowe od 2 do 3,5 milionów euro na grant. Wypłacane na konto jednostki badawczej, w której przeprowadza się badania naukowe.

Koordynator:

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Badań Naukowych
Directorate General for Research
European Commission
Rue de la Loi 200
Belgia
B-1049 Bruksela

Więcej informacji:

 

Facebook comments:

comments