OHIM jest odpowiedzialne za rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych na terenie UE oraz objęcie ich odpowiednią ochroną.

Dla kogo?

Dla absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych zagadnieniami z zakresu: własności przemysłowej, znaków handlowych; spraw sądowych; apelacji; projektów; międzynarodowych, współpracy technicznej, finansów, technologii informacyjnych.
Warunkiem koniecznym jest biegła znajomość jednego z języków roboczych UE i zadowalająca znajomość drugiego spośród języków – hiszpańskiego, niemieckiego, angielskiego, francuskiego, włoskiego.

Czas trwania:

Pięć miesięcy.

Miejsce praktyk:

Alicante, Hiszpania

Wsparcie finasowe:

Miesięczny grant w wysokości podawanej zmiennie na aktualny rok plus zwrot kosztów za dojazdy oraz kosztów zakwaterowania.

Koordynator:

Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory)
Bureau de stages
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante

Więcej informacji:

 

 

Facebook comments:

comments