Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka jest organem ONZ powołanym w celu koordynowania działań ONZ w zkresie praw człowieka.

Dla kogo?

Dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów wyższych, kierunków związanych z pracą ONZ – prawa międzynarodowego, nauk politycznych, historii, nauk społecznych. Pierwszeństwo mają kandydaci specjalizujący się w prawach człowieka. Warunkiem koniecznym jest znajomość, co najmniej dwóch spośród sześciu oficjalnych języków Narodów Zjednoczonych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, arabskiego, rosyjskiego i chińskiego.

Czas trwania:

Od trzech do sześciu miesięcy.

Miejsce praktyk:

Genewa, Szwajcaria

Wsparcie finansowe:

Staże ONZ nie przewidują wypłaty wynagrodzeń. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają stażyści. Aplikanci muszą być sponsorowani przez instytucję akademicką.

Kordynator:

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka
OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10
Tel.: +41-22 917-9000

Więcej informacji:

 

Facebook comments:

comments