Europejska Agencja Leków zaprasza na praktyki młodych absolwentów studiów wyższych.

O Agencji:

Europejska Agencja Leków ang. European Medicines Agency – EMA. (dawna nazwa Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych). Agencja Unii Europejskiej  z siedzibą w Londynie. Utworzona w 1993 r. na podstawie Rozporządzenia Rady (EWG). Agencja zapewnia koordynację oceny i nadzoru produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych na całym terytorium Unii Europejskiej.

Dla kogo?

Dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów  wyższych, kierunków związanych z pracą Agencji – farmacja, medycyna, nauki społeczne, opieka zdrowotna, chemia lub technologie informacyjne. Podania przyjmowane są także od prawników zainteresowanych regulacjami w zakresie leków oraz specjalistów z zakresu zasobów ludzkich, finansów i księgowości.

Wymagania do spełnienia:

  1. Obywatelstwo jednego z państw UE.
  2. Biegła znajomość języka angielskiego i jednego dowolnego, oficjalnego  języka  UE.
  3. Ukończone studia wyższe.
  4. Zakres wykształcenia i specjalizacje – farmacja, medycyna, biologia, biochemia, chemia, technologie informacyjne (IT), prawo w zakresie uregulowań medycznych i powiązanych z lekami, ekonomia, rachunkowość, HR, PR, komunikacja społeczna, bibliotekoznawstwo i archiwizacja dokumentów.

Warunki pracy:

  1. Czas trwania praktyk: od sześciu do dziewięciu miesięcy.
  2. Miejsce pracy: Londyn.
  3. Rozpoczęcie  praktyk: październik każdego roku.
  4. Termin składania aplikacji upływa w czerwcu każdego roku.
  5. Wsparcie finansowe: miesięczny grant w wysokości 1 350 funtów plus zwrot kosztów podróży.

Koordynator:

Europejska Agencja Leków
7 Westferry Cirrus
Canary Harf
London
UK – E14 4HB

Więcej informacji:

Facebook comments:

comments