KSE jest to organ doradczy, który zbiera i opracowuje formalne opinie dotyczące polityki UE. Oferuje staże długo- lub krótko terminowe, wynoszące od jednego do pięciu miesięcy.

Dla kogo?

Dla absolwentów studiów wyższych, zainteresowanych zakresem działalności KSE. Warunkiem koniecznym jest biegła znajomość języka angielskiego i francuskiego.

Czas trwania:

Pięć miesięcy.

Miejsce praktyk:

Bruksela, Belgia

Wsparcie finansowe:

Miesięczny grant ok. 800 euro.

Koordynator:

Komitet Ekonomiczno – Społeczny
Training Office
Rue Belliard 99
B- 1040 Brussels

Więcej informacji:

Facebook comments:

comments