Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zajmuje się przede wszystkim ochroną przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych. Organizuje praktyki dwa razy w roku.

Dla kogo?

Dla absolwentów studiów wyższych następujących kierunków: choroby zakaźne, mikrobiologia, epidemiologia, statystyka i/lub modele chorób zakaźnych, informacja medyczna, komunikacja naukowa i kierunki pokrewne.
Warunkiem koniecznym jest biegła znajomość języka angielskiego.

Czas trwania:

Od trzech do sześciu miesięcy.

Miejsce praktyk:

Solna, Szwecja

Wsparcie finansowe:

Miesięczny grant ok. 1 207,83 euro (netto) oraz zwrot kosztów podróży.

Koordynator:

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
ECDC
Tomtebodavägen 11a
Solna; Sweden

Więcej informacji:

Facebook comments:

comments