Dwa razy w roku Komitet Regionów w Brukseli organizuje płatne praktyki dla absolwentów szkół wyższych.

 

 Organizacja praktyk:

 1. Praktyki trwają pięć miesięcy.
 2. Zakres obowiązków obejmuje szeroko pojętą pracę na rzecz Komitetu
 3. Czas trwania – od 16 lutego do 15 lipca (praktyki wiosenne) i od 16 września do 15 lutego (praktyki jesienne).
 4.  Termin nadsyłania zgłoszeń na praktyki jesienne  upływa 30 września tego roku

 Cel praktyk:

 1. Praktyki umożliwiają wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas studiów.
 2. Praktyki uczą i dostarczają praktycznej wiedzy na temat pracy poszczególnych departamentów KR.

Wymagania:

 1. Obywatelstwo jednego z państw członkowskich.
 2. Ukończone studia wyższe i dyplom studiów uniwersyteckich lub jego odpowiednik otrzymany przed upływem terminu zgłoszeń.
 3. Znajomość jednego z roboczych języków UE (angielski, niemiecki lub francuski).
 4. Wiek – nie więcej niż 30 lat (w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek kandydata, limit wiekowy może być zniesiony. Warunkiem jest złożenie pisemnej prośby do biura praktyk z odpowiednim uzasadnieniem).

Warunki pracy i wynagrodzenie:

 1. Stażystów obowiązują zasady i godziny pracy ustalone i podpisane na początku kontraktu.
 2. Stażyści pracują według tego samego schematu godzin i dni wolnych jak wszyscy pozostali pracownicy KR.
 3. Stażystów obowiązuje obecność na wszystkich zajęciach szkoleniowych i dodatkowych organizowanych przez KR.
 4. Stażystom przysługują dwa dni wolne w miesiącu.
 5. Wynagrodzenie miesięczne (nazywane grantem) wynosi równowartość 25% miesięcznego wynagrodzenia pracowników stałych na poziomie AD5.
 6. Dodatkowo stażyści otrzymują miesięczny dodatek w wysokości 100 euro dla niezatrudnionych małżonków oraz dla dzieci (100 euro na każde dziecko na miesiąc).
 7. Stażyście przysługują również zwroty kosztów podróży.

Jak aplikować?

 1.  Dokumenty składa się wyłącznie przez Internet i przez specjalny formularz aplikacyjny.
 2.  Aplikacje składa się wyłącznie w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.
 3.  Formularz dostępny jest na stronie.
 4.  Uwaga – poza okresami aplikowania formularz jest niedostępny i trzeba zaczekać na następną edycję.

Przydatne strony:

Kontakt:

Komitet Regionów
Rue Belliard 99-101
B-1040 Brussels
Belgium
Tel.: (32-2) 282 2211
Fax: (32-2) 282 2325
Email: trainee@cor.europa.eu

Facebook comments:

comments