Każda rozmowa rekrutacyjna jest rodzajem „gry eliminacji”. Celem kandydata jest oczywiście zatrudnienie. Celem pracodawcy – maksymalne zmniejszenie ryzyka związanego z wyborem nieodpowiedniej osoby.


Każdą rozmowę rekrutacyjną można podzielić na etapy, podczas których sprawdza się przydatność kandydata i minimalizuje ryzyko zatrudnienia.

 

 

 

Etap 1

Określenie największego ryzyka, czyli poszukiwania najsolidniejszych.

 

 

 

 

Co podczas rozmowy świadczy o solidności i odpowiedzialności?

Punktualność – Spóźnienie jednego kandydata oznacza zburzenie planu rozmów. Z drugiej strony, jeśli pojawisz się za wcześnie, ryzykujesz wrażenie – „Jestem zdesperowany”. Najlepiej przyjść 5-10 min. przed spotkaniem.

Przygotowanie do rozmowy – Przed spotkaniem warto sprawdzić firmę – jak pracuje, czym się zajmuje, jaką ma misję i wizerunek? Przygotuj najważniejsze pytania, które chcesz zadać podczas spotkania.

Przygotowanie z zakresu swojego CV – jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów jest nieprzygotowane z zakresu CV – wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Odpowiedź na pytanie „Proszę opowiedzieć nam o sobie” powinna być podstawowym zadaniem odrobionym przed każdą rozmową kwalifikacyjną.

Lista referencyjna i pozytywne opinie o dotychczasowej pracy – warto zadbać o pozytywne opinie o swojej pracy – zarówno w formie listu referencyjnego jak i referencji ustnych (wskazuje się z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu). Oczywiście brak referencji nie przekreśla szans na pracę, natomiast znacznie podnosi wiarygodność kandydata.

 

 

 

 

Etap 2

Wyeliminowanie zagrożeń – czy jesteś gotów na podjęcie pracy?

 

 

 

 

Na tym etapie sprawdza się, czy nie istnieją potencjalne, często niezależne od kandydata, okoliczności utrudniające wykonywanie pracy. Szczególną uwagę zwraca się na następujące elementy:

Czy mogą wystąpić kłopoty z opieką nad dzieckiem? Generalnie nie jest problemem samo posiadanie dzieci. W większości przypadków chodzi raczej o sprawdzenie jak potencjalny pracownik zorganizował opiekę nad dziećmi. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy dzieci są małe i mogą często chorować.

Czy mogą pojawić się kłopoty z transportem lub dotarciem do pracy? Problem pojawia się zawsze, kiedy potencjalny pracownik mieszka poza miastem (miejscem) siedziby firmy. Zadaniem kandydata jest udowodnienie, że fakt oddalenia od miejsca pracy nie będzie powodem spóźnień ani gorszego wykonywania obowiązków.

Czy kandydat do pracy cały swój czas i uwagę skupi na pracy? Na niekorzyść kandydata zadziała np. łączenie nauki z pracą. Warto wcześniej przemyśleć i przygotować argumenty, które przekonają pracodawcę, że jesteśmy w stanie łączyć ze sobą obowiązki nauki i pracy.

 

 

 

Etap 3

Przydatność do pracy, czyli kompetencje i osobowość kandydata

 

 

 

 

To już ostatni etap weryfikacji kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Teraz czas na zaprezentowanie osobistych atutów, zalet i możliwości.

Jedną z podstawowych kompetencji niezbędnych w pracy jest komunikatywność. Sprawdzamy czy kandydat jest w stanie porozumiewać się z innymi członkami zespołu. Na co zwraca się szczególną uwagę?

Jak kandydat rozwiązywał nieporozumienia i konflikty w poprzedniej pracy lub podczas studiów? Co sprawia kandydatowi najwięcej trudności w pracy z innymi? Postaraj się przygotować wcześniej przykłady sytuacji (z pracy, uczelni), w których wykazałeś się zdolnościami do współpracy i rozwiązywania problemów.

Czy kandydat potrafi uważnie słuchać i właściwie rozumie przedmiot i temat rozmowy? Zwraca się uwagę jak reaguje podczas interwiew – stopień opanowania, skupienia i uwagi.

Ważne jest również jak podchodzisz do problemów i kwestii spornych. Czy proponujesz rozwiązania? Czy przyjmujesz i poddajesz pod dyskusję rozwiązania proponowane przez rekrutera?

 

Co dyskwalifikuje kandydata podczas rozmowy rekrutacyjnej?

  1. Spóźnienie na spotkanie.
  2. Niestaranny wygląd
  3. Kłamstwo w CV
  4. Częste zmiany pracy
  5. Obmowa poprzedniego pracodawcy.
  6. Kłótliwość
  7. Jakiekolwiek symptomy uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

 

Każdy kandydat ma szanse na pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej, pod warunkiem, że przejmie inicjatywę i zaprezentuje siebie, jako osobę solidną, wiarygodną i co najważniejsze – gotową na to, by związać się z firmą jak najdłużej.

Facebook comments:

comments