Ile języków obcych musi znać kandydat do pracy w instytucjach UE?

W Unii Europejskiej obowiązują 23 języki urzędowe: angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.

Języki urzędowe, to jednocześnie języki robocze, co oznacza, że w każdym z nich można prowadzić korespondencję z instytucjami unijnymi, wysyłać skargi, petycje, zapytania, przesyłać inne dokumenty. Instytucje odpowiedzą nam w tym samym języku. Przyjęte przez Unię rozporządzenia i inne akty prawne tłumaczone są na wszystkie języki robocze. Dziennik Urzędowy również jest wydawany w 23 wersjach językowych.

Najwięcej Europejczyków posługuje się językami: angielskim (47%), niemieckim (33%) i francuskim (31%). W ostatnich latach coraz popularniejsza staje się nauka języków – hiszpańskiego, chińskiego,  japońskiego i rosyjskiego.

Status (stan prawny) języków roboczych Unii Europejskiej nie został nigdzie ujęty formalnie,  jednak praktycznie są nimi  francuski i angielski. Są to języki, którymi w codziennej pracy posługują się pracownicy instytucji UE.  Wiele spraw bieżących (m.in. korespondencja) jest załatwiana w Komisji Europejskiej po francusku lub angielsku. Rzadziej po niemiecku. Posiedzenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odbywają się tylko w języku francuskim.

Większość ofert pracy w Instytucjach wymaga więc biegłej znajomości co najmniej jednego z tych języków.

W Parlamencie Europejskim Posłowie  mogą wypowiadać się w każdym z 23 języków urzędowych Unii. Rolą tłumaczy jest zapewnienie zrozumienia każdej wypowiedzi przez wszystkich obecnych członków Parlamentu.

Facebook comments:

comments

1 Comment

  • marta
    Posted 2012-02-26 22:18

    "…Większość ofert pracy w Instytucjach wymaga więc biegłej znajomości co najmniej jednego z tych języków.…" – czyli 1+. W praktyce?  angielski  +x, francuski +x.  A konfiguracja: polski, czeski, litewski znajdzie zastosowaie?
    a tak poważnie – temak języków w UE – ciekawy, intrygujący  i dla niektórych – zainteresowanych sprawiediwościa językową (że napomknę Universal Declaration of Linguistics Rights) bulwersujący…
    Pozdrawiam

Comments are closed.