Rejestracja na wszystkie konkursy EPSO wymaga założenia osobnego konta kandydata. Konto pozostaje aktywne niezależnie od wyników rekrutacji. każdy kandydat może założyć tylko jedno konto EPSO. Utrzymywanie kolejnych, niezaleznych kont jest podstawą do zdyskwalifikowania kandydata.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowań do rejestracji?

  1. Podczas rekrutacji do instytucji UE obowiązuje specjalny format CV – Europass.
  2. Europass jest to bardzo szczegółowy i rozbudowany  formularz CV. Przykład Europass i instrukcja wypełnienia znajduje się na stronie

http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home

  1. Europass wypełnia się w jednym z trzech  języków roboczych UE – angielskim, niemieckim lub francuskim.
  2.  Podczas pracy nad Europass trzeba szczególnie zwrócić uwagę  na to, by wszystkie informacje formalne (daty ukończenia szkół, rozpoczęcia i zakończenia pracy itd.) były zgodne z dokumentami załączonymi w Dossier kandydata.
  3. Pełne Dossier kandydata  wysyła się dopierona wniosek EPSO, po pomyślnym przejściu wstępnych etapów rekrutacji.

Facebook comments:

comments