Przejście przez egzaminy EPSO jest podstawowym warunkiem znalezienia stałej pracy w Instytucjach. Jeśli jednak nie uda się przejść cyklu rekrutacyjnego, czy są możliwości pracy  dla osób, które nie zdały konkursu EPSO?

Pierwszą dostępną alternatywą jest podjęcie pracy na stanowiskach dla Temporary Agents, w jednej z Agencji UE, rozsianych po całej Europie. Temporary Agents znajdują pracę na wysoko specjalizowanych stanowiskach i na czas określony (maksymalnie 6 lat). Rekrutacja odbywa się najczęściej bezpośrednio przez Agencje, EPSO nie bierze w nich udziału. Na stronach poszczególnych Agencji można znaleźć szczegółowe informacje o planowanych rekrutacjach i zasadach naboru.

Warto spróbować zdobyć pracę na stanowisku Temporary. Znacznie łatwiej szuka się zatrudnienia na stałe pozostając wewnątrz struktur.

Praca w jednej z Agencji pozwoli również na spokojne przygotowanie się do następnej sesji egzaminów EPSO.

Informacje o poszczególnych wakatach i procesach rekrutacyjnych znajdziesz na stronie;

http://europa.eu/agencies/recruitment/index_en.htm#subitem_1

 

 

Facebook comments:

comments