Jak zostać Eurokratą? O egzaminach do instytucji UE

Jak zostać Eurokratą? O egzaminach do instytucji UE

rymszewicz.NaTemat.pl – 2012-06-18

W całej Europie trwają egzaminy dla kandydatów do pracy w instytucjach UE. Rejestracja i proces rekrutacyjny dla grupy stanowisk AD rozpoczęła się wiosną tego roku. O swoich wrażeniach ze zdawania testów preselekcyjnych EPSO, dla grupy stanowisk AD, opowiada Karolina SZTYLKA-YVON. Egzaminy zdawała w centrum egzaminacyjnym w Paryżu.

Egzaminy EPSO (dla kandydatów do pracy w instytucjach UE) są przeprowadzane w wyznaczonych centrach egzaminacyjnych. Miejsce, w którym chcemy pisać testy wybiera się wcześniej z zaproponowanej listy. Na miejscu personel prosi nas o numer ewidencyjny kandydata i wskazuje odpowiednie stanowisko pracy. Mamy do dyspozycji komputer, prosty kalkulator, małą tablicę do robienia notatek oraz zatyczki do uszu. Atmosfera jest dość typowa dla urzędów administracyjnych, choć poprawna. Od innych zdających oddzielają nas parawany, co daje poczucie niezależności i pozwala się skoncentrować.

Testy preselekcyjne dzielą się na 4 części:

  1. Rozumienie tekstu (Raisonnement Verbal), na który składa się 20 pytań wielokrotnego wyboru zadanych w języku ojczystym (czas 35 min);
  2. Część numeryczna (Raisonnement numérique) złożona z 10 zadań, również w języku ojczystym (20 min);
  3. Test składający się z 10 zadań z abstrakcji (Raisonnement abstrait) (10 min);
  4. Test składający się 20 pytań z oceny sytuacyjnej, tzw. Jugement Situationnel – test, który pisze się w jednym z 3 oficjalnych języków UE do wyboru (30 min).

Przeciwnikiem zdających jest czas i niewyobrażalny stres. Średnio mamy półtorej minuty na zapoznanie się z treścią pytania i podanie poprawnej odpowiedzi. To wymaga ogromnej koncentracji i precyzji jednocześnie. Nie jest to łatwe w chwili, gdy na ekranie zegar pokazuje upływ czasu.

Następowanie po sobie części werbalnej i numerycznej, było dla mnie wyjątkowo trudne. Każda z tych części wymaga innego schematu myślenia i zaangażowania innej partii intelektu – językowej i matematycznej. To duży wysiłek trwający 55 min, bez przerwy.

Do egzaminów przygotowywałam się około 8 miesięcy. Na dwa miesiące przed egzaminem wzięłam urlop i poświęciłam czas wyłącznie na rozwiązywanie zadań i wykonywanie zestawów testów. Mając za sobą pierwsze, zakończone niepowodzeniem, doświadczenie z 2010 roku, wiedziałam, że droga do kariery urzędnika europejskiego jest trudna i zależy od mojej determinacji oraz wkładu i organizacji pracy.

Jestem przekonana, że nie można zdać testów preselekcyjnych EPSO bez wcześniejszego przygotowania. Doświadczyłam tego 2 lata temu, gdy po raz pierwszy przystępowałam do egzaminów. Wtedy była to decyzja ad hoc, zwyczajna ciekawość, na czym polega egzamin. Nie włożyłam żadnego wysiłku w przygotowania. Poszłam z tzw. marszu. Stąd wiem, że nawet, gdy ktoś ma piekielne szczęście, przypadkowy sukces nie jest możliwy. Pytań jest zbyt wiele (a są one wielodyscyplinarne) i prawdopodobieństwo celnej odpowiedzi we wszystkich zadaniach, znikoma. By być pewnym przejścia do kolejnego etapu konkursu, należy uzyskać ponad 85% puli punktów. Kandydatów jest zbyt wielu, by moc pozwolić sobie na przypadkowe błędy.

Wiedza wymagana na testach nie przekracza poziomu gimnazjum. Problem jednak polega na tym, że należy obyć się z testami i zrobić ich jak najwięcej przed konkursem, by ich treść nas nie zaskoczyła. Trzeba poznać strukturę pytań i metody ich analizy.

Najważniejszymi umiejętnościami, niezbędnymi do poprawnego rozwiązania testów psychometrycznych są: zmysł logiczny, spostrzegawczość i szybkość wykonywania zadań, i trzeba je po prostu wyćwiczyć.

Z wykształcenia jestem językoznawcą i sądziłam, że jeśli będę zdawać po polsku, to nie będę miała większych problemów z testem werbalnym. Pomyliłam się. Okazało się, że test jest nie tylko bardzo skomplikowany. Jest przede wszystkim bardzo źle przetłumaczony. W teście były rażące błędy gramatyczne, które zmieniały treść i znaczenie pytań. Te błędy dekoncentrują i zabierają bezcenny czas na domyślanie się, co jest istotą pytania. Nie polecam zdawania testów preselekcyjnych EPSO po polsku, znacznie bezpieczniej jest wybrać wersję po angielsku, niemiecku lub francusku.