Komisja Europejska dwa razy w roku organizuje  pięciomiesięczne, płatne praktyki dla absolwentów studiów wyższych i młodych pracowników rozpoczynających karierę zawodową.

Warunki do spełnienia:

  1. Ukończony pierwszy cykl kształcenia uniwersyteckiego,  poparty odpowiednim dyplomem, uzyskanym przed końcem okresu aplikacji;
  2. Nie uczestniczenie we wcześniejszych praktykach, w innych instytucjach unijnych;
  3. Bardzo dobra znajomość jednego z języków roboczych UE: języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego;
  4. Bardzo dobra znajomość drugiego języka obowiązującego w UE.

Wynagrodzenie:

Praktykanci otrzymują miesięczny grant wysokości 1071,19 euro. Praktykanci niepełnosprawni mogą otrzymać dodatkowe fundusze. Ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe częściowo pokrywa KE, zwraca również koszty podróży.

Jak aplikować na praktyki w KE?

  1. Formularz aplikacyjny jest dostępny on-line, należy wypełnić według zasad podanych na stronie:
  2. Wysłać go, najlepiej listem poleconym, przed upływem ostatecznego terminu nadsyłania zgłoszeń.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

Kontakt

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury

200, rue de la Loi
B-1049 Bruksela
Tel.: +32 2 299 11 11
Email: eac-info@ec.europa.eu

Facebook comments:

comments