Komitet Społeczno-Ekonomiczny (KSE) jest organem doradczym. Przygotowuje i publikuje  formalne opinie na temat działań UE i prezentuje je partnerom ekonomicznym i społecznym w Europie (pracownikom, pracodawcom, związkom zawodowym, przedstawicielom sektora drobnej przedsiębiorczości, stowarzyszeniom rolników, konsumentom).

Główne obszary działania KSE:

Praca konsultacyjna w zakresie:

 1. rolnictwo,
 2. rozwój wsi,
 3. środowisko naturalne,
 4. unia gospodarcza i monetarna
 5. spójność społeczna i ekonomiczna,
 6. zatrudnienie,
 7. sprawy społeczne i obywatelstwo,
 8. stosunki zewnętrzne,
 9. wspólny rynek,
 10. produkcja i konsumpcja,
 11. transport,
 12. energia,
 13. infrastruktura,
 14. społeczeństwo informacyjne.

Warunki ogólne:

Staże długoterminowe trwają pięć miesięcy. Odbywają się dwa razy w roku:

 • od 16 lutego do 15 lipca (staże wiosenne)
 • od 16 września do 15 lutego (staże jesienne).

Stażyści, którzy nie są nigdzie zatrudnieni, mogą otrzymywać granty w wysokości od 800 euro miesięczne. Stażyści, którzy otrzymują już uposażenie z innych źródeł, nie otrzymują finansowania, chyba że ich zarobki są niższe niż wysokość grantu. W takich przypadkach Stażystom wypłaca się kwotę uzupełniającą ich dochód do wysokości grantu przyznanego na utrzymanie.

 

Wymagania:

 

 1. Kandydatami mogą być absolwenci szkół wyższych posiadający wiedzę na temat jednego z obszarów działalności KSE zdobytą w ramach studiów lub w inny sposób, tzn. przez pracę naukową, badania, inne staże europejskie, etc.
 2. Kandydaci muszą mieć mniej niż 30 lat
 3. Wykazywać się bardzo dobrą znajomością jednego z języków  Unii Europejskiej oraz zadowalającą znajomość drugiego.

Następny termin składania podań upływa:   01-10-2012

Koordynacja:

Komitet Ekonomiczno – Społeczny

Training office
Rue Belliard 99
B- 1040 Brussels
Tel.: +32 (0)2 546 90 11
Fax: +32 (0)2 513 48 93
Web: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.home

Facebook comments:

comments