KE organizuje dwa razy w roku trzy- lub pięciomiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich, zainteresowanych zdobyciem doświadczenia z zawodzie tłumacza.

Zakres obowiązków i charakter pracy:

Praca w sekcji sekcji tłumaczeniowej, składającej się z tłumaczy posługujących się tym samym językiem ojczystym.

Zakres obowiązków obejmuje:

 1. Tłumaczenia (pod opieką doświadczonych tłumaczy) na język polski, z dwóch oficjalnych języków UE.
 2. Pracę w bibliotece językowej.
 3. Pracę w sekcji zajmującej się terminologią.
 4. Pracę w dowolnym, innym dziale w służbach tłumaczeniowych.

Warunki do spełnienia:

 1. Ukończony pierwszy cykl kształcenia uniwersyteckiego poparty odpowiednim dyplomem, obronionym  przed końcem okresu aplikacji;
 2. Brak wcześniejszych praktyk w innych instytucjach unijnych;
 3. Znajomość dwóch oficjalnych języków UE, w stopniu umożliwiającym tłumaczenia na język ojczysty;
 4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego;
 5. Bardzo dobra znajomość drugiego języka UE;
 6. Bardzo dobra znajomość trzeciego języka UE ( dla obywateli państw członkowskich UE);
 7. Umiejętność tłumaczenia na język ojczysty z dwóch języków Wspólnoty.

Jak aplikować na praktyki w KE?

Formularz aplikacyjny jest dostępny on-line, należy wypełnić według zasad podanych na stronie:

Wysłać go, najlepiej listem poleconym, przed upływem ostatecznego terminu nadsyłania zgłoszeń.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

Następny termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia   31.08.2013!

Kontakt:

DG Translation

European Commission
Translation Service SDT-01
200 rue de la Loi
1049 Brussels
Email: dgt-recruitment-and-traineeships@ec.europa.eu

 

 

Facebook comments:

comments