Parlament Europejski w ramach swojego Sekretariatu oferuje płatne praktyki w postaci stypendiów.

Warunki uczestnictwa:

  1. Obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw kandydujących.
  2. Ukończone  18 lat w momencie rozpoczęcia praktyki.
  3. Solidna znajomość jednego oficjalnego języka UE i dobra znajomość drugiego języka.
  4. Osoby, które nie odbyły wcześniej żadnych płatnych lub niepłatnych praktyk i nie były wcześniej zatrudnione w żadnej instytucji unijnej.

Rodzaje stypendiów:

  1. Stypendia Roberta Schumana, opcja ogólna (przede wszystkim ekonomia, prawo, nauki polityczne).
  2. Stypendia Roberta Schumana, opcja dziennikarska.

Wymagania:

  1. Dyplom uniwersytecki uzyskany po co najmniej trzech latach studiów;
  2. Pisemne referencje od wykładowcy akademickiego lub przełożonego w pracy;

Warunki pracy:

Płatne praktyki trwają pięć miesięcy. Termin składania podań  upływa:

  1. 15 października (dla praktyk rozpoczynających się 15 marca);
  2. 15 maja (dla praktyk rozpoczynających się 1 października).

Kontakt:

European Parliament
PHS 01C003
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
B-1047 Brussels
Tel.: +32/2 284 21 11
Fax: +32/2 284 35 30

Więcej informacji:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html

 

 

Facebook comments:

comments