Parlament Europejski organizuje płatne  staże  z zakresu tłumaczeń pisemnych. Celem staży jest kształcenie zawodowe młodych  oraz popularyzacja wiedzy o pracy PE.

Wymagania do spełnienia:

  1. Obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub kraju kandydującego;
  2. Wiek minimum 18 lat (w dniu rozpoczęcia stażu);
  3. Brak udziału lub zatrudnienia w którejkolwiek z instytucji UE lub w innym stażu (płatnym lub nie);
  4. Stopień naukowy poświadczający ukończenie studiów, co najmniej, na poziomie licencjata ;
  5. Biegła znajomość  jednego z oficjalnych języków UE oraz zadowalająca dwóch innych języków.

Czas  trwania  stażu:

 

Termin stażu Okres aplikacyjny:
– 1 stycznia
– 1 kwietnia
– 1 czerwca
– 1 października
15 czerwca – 15 lipca
15 września – 15 listopada
15 grudnia – 15 lutego
15 marca – 15 maja

 

Aplikacje należy składać na trzy miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia stażu.

 

Koordynator:

Parlament Europejski – Biuro ds. Tłumaczeń

European Parliament
Service des stages de traducteurs
ADG 07C009
L-2929 Luxembourg
Fax: +352 / 43 00 277 77
Email: TranslationTraineeships@europarl.eu.int

 

Informacje dodatkowe:

 

Facebook comments:

comments