Jakie pytania najczęściej zadają kandydaci? Zaproszenie na sesję Assessment Centre zawsze jest dużym sukcesem. Niestety budzi wiele zrozumiałych obaw i niepewności. Postaramy się chociaż częściowo je rozwiać. Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania lub wątpliwości – napisz – postaram się pomóc.

Jak proces rekrutacyjny EPSO sprawdza doświadczenie zawodowe i  jak odpowiadać na pytania w przypadku jego braku ?

 

Odpowiedź: Rekrutacja EPSO skupia się na ogólnym doświadczeniu, które może, ale nie musi dotyczyć bezpośrednio doświadczenia zawodowego. Jest to bardzo ważne dla absolwentów starających się o pracę w Instytucjach, ponieważ atutem może być także doświadczenie zdobyte podczas studiów, pracy wolontariackiej, czy kół naukowych.

 

Nie mam doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, jak odpowiadać na pytania z tym związane?  

 

Odpowiedź:  W EPSO AC nie sprawdza się doświadczenia managerskiego jako takiego, chodzi raczej o sprawdzenie, czy kandydat ma naturalne zdolności kierownicze i na jakim poziomie. Jeśli nie możesz posłużyć się przykładami z twojej kariery zawodowej, spróbuj wyobrazić sobie siebie w rzeczywistej sytuacji związanej z pytaniem i odpowiedz na zasadzie „co bym zrobił gdyby”.

 

Mam wrażenie, że moje wyniki z SJT (Situational Judgment Test)  są bardzo słabe, czy podczas EPSO AC zostaną jeszcze raz sprawdzone kompetencje badane w teście ?

 

Odpowiedź: W testach typu SJT nie ma „dobrych” i „złych” odpowiedzi, sprawdza się raczej poziomy kompetencji. Jeśli któryś z poziomów jest niższy niż przeciętna, projektuje się specjalne, indywidualne  skale ocen do zadań wykonywanych przez kandydata podczas EPSO AC. Jeśli jednak czujesz, że jakieś odpowiedzi, powiązane z konkretnymi kompetencjami, poszły Ci słabiej, spróbuj położyć na nie większy nacisk przygotowując się do AC i podczas samej sesji.

 

Co oceniają Asesorzy?

Odpowiedź: Podczas sesji AC rolą Asesorów jest opisanie zachowań i reakcji kandydatów. Podczas opisu wspomagają się w miarę stałym zestawem pytań, które ułatwiają podejmowanie decyzji:

 1. Czy umiesz pomóc grupie podejmować decyzję?
 2. Czy przyjmujesz rolę przewodnika w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów?
 3. Czy myślisz niestandardowo i umiesz jasno przekazać swoje opinie i sądy na forum grupy?
 4. Czy potrafisz porządkować dane, w taki sposób by pomóc grupie podejmować decyzje?
 5. Czy umiesz zamieniać pomysły grupy na działanie i czy starasz się przyspieszać rozwiązanie problemu?
 6. Czy starasz się dyscyplinować grupę?

 

W jaki sposób dokonuje się oceny?

Odpowiedź: Dla każdej sesji AC, opracowuje się osobne zestawy kryteriów. Przykładowe kryteria oceny zachowania kandydata podczas zadań grupowych mogą wyglądać tak:

 

A.

Traktuje członków grupy z szacunkiem

Nie okazuje szacunku

Ocena 7

Ocena 1

B.

Okazuje zainteresowanie opiniami innych

Nie słucha i nie okazuje zainteresowania

Ocena 2

Ocena  5

C.

Dzieli się opiniami i pomysłami

Zachowuje opinie i pomysły dla siebie

Ocena 5

Ocena 2

Kluczowe zachowania:

1.       Co było dobrze?

2.       Co należy poprawić?

Wartości  7 6 5 4 3 2 1

 

 

Jakich zachowań trzeba unikać, co jest źle oceniane?

 

Odpowiedź:

 1. Krytykowanie opinii i pomysłów innych członków grupy.
 2. Agresywne zachowania niewerbalne – wzruszanie ramionami, pogardliwe machanie rękoma, niecenzuralne gesty.
 3. Niegrzeczne przerywanie wypowiedzi.
 4. Rozkazywanie członkom grupy i przydzielanie im zadań, typu – pilnowanie czasu czy robienie notatek.
 5. Opowiadanie dowcipów, lekceważenie poleceń lub poddawanie w wątpliwość danych zawartych w zadaniach.

 

Co zrobić, kiedy jedna lub kilka osób monopolizują czas przeznaczony na odpowiedzi dla wszystkich kandydatów? Czy można im przerwać?    

 

Odpowiedź: Można, a nawet warto. To jest zresztą działanie we własnym dobrze pojętym interesie. Ważna jest jednak forma, w jakiej zwraca się uwagę. Można na przykład – podziękować za opinię i podkreślić, jak ważne jest poznanie zdania wszystkich członków grupy. Dobrym pomysłem jest zaproponowanie limitu czasu przeznaczonego na odpowiedź.

 
Czy podczas panel interview zdarzają się jakieś wyjątkowo trudne pytania i jak mogą brzmieć?

 

Odpowiedź: Do najtrudniejszych zawsze należą pytania badające refleks i szybkość myślenia kandydata:

 1. Proszę opowiedzieć nam dowcip.
 2. Jak mogłoby brzmieć pytanie, którego nie chciałby Pan(i) usłyszeć?
 3. Czy kiedykolwiek skłamał Pan w interesie pracodawcy?
 4. Czy zna Pan(i) nazwiska członków komisji?

 

Jakich tematów można spodziewać się w case studies, podczas EPSO AC

 

Odpowiedź: Czy kryzys ekonomiczny ma wpływ n jedność Unii. Perspektywy finansowe UE na lata 2013-2020, Digital Single Market, Wdrażanie Traktatu Lizbońskiego. To tylko wybrany zestaw.

 

 

Facebook comments:

comments