CV Europass, wymagany jest (między innymi) każdorazowo przy aplikowaniu na stanowiska w instytucjach UE. Celem CV  formacie Europass jest ujednolicenie  prezentowania umiejętności i kompetencji zawodowych w sposób czytelny i przejrzysty we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Europass powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej. Został przyjęty Decyzją nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy,  z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji.

Europass składa się pięciu dokumentów:

 1. Europass – CV.
 2. Europass – Paszport Językowy.
 3. Europass – Suplement do Dyplomu.
 4. Europass – Suplement do Dyplomu Zawodowego.
 5. Europass – Mobilność.

Dwa pierwsze (Europass – CV oraz Europass – Paszport Językowy) kandydaci wypełniają samodzielnie, pozostałe trzy dokumenty ( Europass – Suplement do Dyplomu, Europass – Suplement do Dyplomu Zawodowego, Europass – Mobilność) wypełniają i wydają uprawnione do tego instytucje.

Europass – CV

Dokument ten jest standardowym formularzem życiorysu. Wymagany jest przy aplikowaniu do pracy lub do udziału w projektach w oficjalnych instytucjach Unii Europejskiej.

Europejski życiorys składa się z siedmiu części:

 1. Dane osobowe.
 2. Preferowane miejsce zatrudnienia.
 3. Doświadczenie zawodowe.
 4. Wykształcenie i odbyte szkolenia.
 5. Umiejętności i kompetencje.
 6. Poziom znajomości języków obcych.
 7. Informacje dodatkowe i załączniki.

Europass – CV kandydat wypełnia samodzielnie. Nie wolno zmieniać jego układu, ani wielkości czcionki. Po wypełnieniu trzeba usunąć nie zapisane  rubryki.

 

 

 

Facebook comments:

comments