Profilowanie CV oznacza, że każdorazowo przygotowujemy je w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy, na konkretne stanowisko i wybieramy z doświadczenia zawodowego tylko te elementy i kompetencje, których wymaga pracodawca.

Podstawowe zasady profilowania CV:

  1. Upewnij się, że każda część Twojego CV bezpośrednio odnosi się do wymagań stanowiska, na które aplikujesz.
  2. Użyj dokładnie tych samych opisów umiejętności, doświadczenia i kwalifikacji, które są zamieszczone w ogłoszeniu o pracę.
  3. Postaraj się udowodnić w CV, że Twoje kompetencje i umiejętności odpowiadają wymaganiom stanowiska.

Przyjrzyjmy się, po kolei, jak profilować CV

Dział: Określenie celu zawodowego

W tej części  CV definiuje się swoją motywację do podjęcia pracy i określa dlaczego ta konkretna prac, na konkretnym stanowisku może doprowadzić do osiągnięcia celu. Na przykład: Absolwent zarządzania napisze „Chciałbym zdobyć bezpośrednie doświadczenie zawodowe w ramach wykształcenia”. Kandydat wyjaśnia w ten sposób, dlaczego aplikuje na stanowisko, a pracodawca ma szansę ocenć, zcy jest w stanie zaspokoić oczekiwania kandydata.

Dział: Kompetencje/umiejętności

Coraz częściej w światowych opracowaniach dotyczących CV pojawiają się opinie, że to właśnie sposób, w jaki opisujemy kompetencje decyduje o wartości aplikacji.   Rekruterzy w pierwszej kolejności zwracają uwagę na to, czy kompetencje zawarte w CV pokrywają się z wymaganiami stanowiska pracy. Najważniejsze to – pamiętać, aby opisać w CV wszystkie kompetencje wymagane na stanowisku,      razem z podaniem praktycznych przykładów i realnych sytuacji, w których udowodniliśmy, że umiemy wykorzystać opisywane umiejętności.

Dział: Doświadczenie zawodowe

W doświadczeniu zawodowym podaje się nazwę miejsca pracy, z zakresem wykonywanych obowiązków. Najważniejsza rada to – wybierz z zakresów obowiązków tylko te elementy, których wymaga opis stanowiska, na które aplikujesz.

Dział: Osiągnięcia

W dziale Osiągnięcia wpisuje się wszystkie specjalne sukcesy, osiągnięcia i nagrody z krótkim opisem dlaczego są istotne i jakie konkretne korzyści przyniosły Twojemu pracodawcy. Każde z osiągnięć powinno mieć związek z kompetencjami wymaganymi na nowym stanowisku pracy,

Pisanie jednej wersji CV i wysyłanie jej bez poprawek na wszystkie stanowiska pracy to bardzo częsty błąd. CV powinno być profilowane, czyli osobno dostosowane do indywidualnych wymagań każdego stanowiska pracy.

Facebook comments:

comments