Dlaczego Twoje CV trafia do kosza?

Dlaczego Twoje CV trafia do kosza?

Łatwo zapomnieć, że celem każdego CV jest przekonać potencjalnego pracodawcę o naszej przydatności na stanowisku. Rekruterzy i szefowie działów HR szukają w CV informacji o zawodzie, wykształceniu i doświadczeniu kandydata. Jeśli umiejętności wykazane w CV zgadzają się z wymaganiami stanowiska mówi się, że CV jest odpowiednio profilowane.

Jakie błędy dyskwalifikują Twoje CV?

Historia zatrudnienia

Najpoważniejszym błędem w historii zatrudnienia są nieuzasadnione przerwy w pracy. W przypadku osób poszukujących pracy dłużej niż sześć miesięcy, warto opisać przerwę z krótkim uzasadnieniem. Jeśli poszukiwanie pracy trwa dłużej niż rok sposobem na uzupełnienie luki jest np. podjęcie pracy wolontariackiej. Żelazna zasada brzmi – każda przerwa w zatrudnieniu musi być krótko opisana.

Skoczek czy freelancer?

W żargonie rekruterów Skoczkami nazywa się kandydatów, którzy często zmieniają miejsce pracy. CV usiane zmianami pracy, często raz na rok, nigdy nie wygląda dobrze. Niestety w podobnej sytuacji są kandydaci wykonujący prace zlecone lub freelancerzy. W tym wypadku prace zlecone lub kontraktowe warto grupować według dat. Na przykład:

2013-2003 – projektant stron internetowych, administrator sieci. Freelancer. (Zlecenia wykonane dla firm – tu wymień)

Efektywność

Celem firm poszukujących nowych pracowników jest zawsze generowanie korzyści. Dobrze napisane CV to takie, które wykazuje, jakie korzyści odniesie pracodawca zatrudniając właśnie tę, konkretną osobę? Innymi słowy – pisz CV językiem korzyści pracodawców i efektów swojej pracy.

Na przykład:

Zamiast: Opracowanie procedury obiegu rachunków i faktur.

Napisz: Opracowanie procedury obiegu i akceptacji rachunków i faktur pozwoliło na skrócenie czasu obiegu dokumentów o 40% i oszczędności na poziomie 35%

Wiarygodność w CV

Co buduje wiarygodność w CV?

  1. Zgodności dat wykształcenia i historii zatrudnienia z odpowiednimi dokumentami (świadectwa pracy, kontrakty, umowy).
  2. Szczegółowe i precyzyjne zakresy obowiązków.
  3. Nazwy stanowisk pracy zgodne ze świadectwami pracy.
  4. Brak błędów ortograficznych, stylistycznych i formalnych.

Kompetencje, Kursy i Wykształcenie formalne

Jeśli aplikujesz na stanowisko, które wymaga specjalnych kompetencji (zazwyczaj wyszczególnionych w ofercie pracy), muszą być szczegółowo podane i odpowiednio opisane w osobnej sekcji. Najlepszym formatem CV w przypadku stanowisk wymagających specjalnych kompetencji (ale również dla absolwentów z małym doświadczeniem zawodowym) jest format CV kompetencyjnego.

Uwaga – w przypadku kandydatów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym pozycja „Wykształcenie” traci na znaczeniu.

Kim jest osoba z CV?

Przypadkowo dobrane wykształcenie? Brak konkretnego zawodu? Wiele miejsc pracy na różnych stanowiskach? Konieczność zmiany zawodu lub branży? W każdym z tych przypadków trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, by CV było spójne. A to oznacza, że trzeba tak dobrać opis zakresu obowiązków, kompetencji i doświadczenia, aby był zgodny z wymaganiami nowego miejsca pracy.

Podsumowanie

CV jest jak wizytówka. Mówi za Ciebie. Zadaniem dobrze napisanego CV jest skuteczna reklama Twoich umiejętności, doświadczenia i przydatności na stanowisku, na które aplikujesz.