Pierwszym krokiem w przygotowaniu do poszukiwania pracy, zmiany zawodu (strategii poszukiwania pracy) jest precyzyjne „opisanie siebie”. Co jest najsilniejszym punktem Twojego CV? Jakie są jego słabości? Co umiesz robić? Czy masz profilowane wykształcenie i doświadczenie zawodowe? Kiedy odpowiesz sobie na te pytania nie tylko przygotujesz się do rozmów kwalifikacyjnych również znacznie zwiększysz swoje szanse na rynku pracy.

Analiza mocnych i słabych stron w twoim profilu zawodowym.

Podstawowym narzędziem jest używana w marketingu i finansach analiza SWOT. SWOT skupia się na Twoich zdolnościach i atutach wewnętrznych i zewnętrznych. Sprawdza Twoje zawodowe wady i zalety i odnosi je do realiów na rynku pracy.

Jak przeprowadzić analizę SWOT Twojego potencjału zawodowego?

[infopane color=”2″ icon=”0018.png”]Schemat analizy potencjału zawodowego SWOT dla szukających pracy:[/infopane]

[infopane color=”2″ icon=”0018.png”]Przykład analizy potencjału zawodowego SWOT dla szukających pracy.[/infopane]
[biginfopane textcolor=”#ffffff” title=”Wewnętrzne” href=”#” full_width=”true”][/biginfopane]

Mocne strony

Wewnętrze zalety i atuty, z których zdajesz sobie sprawę i masz pod kontrolą:

Słabe strony

Wewnętrzne negatywne aspekty Twojej osobowości lub sytuacji zawodowej, z których zdajesz sobie sprawę i masz pod kontrolą.

 • Doświadczenie zawodowe;
 • Wykształcenie i ukończone kursy;
 • Umiejętności techniczne (obsługa komputera, programowanie);
 • Kompetencje przechodnie (komunikacja, praca w zespole i tym podobne);
 • Cechy charakteru i osobowość (pracowitość, obowiązkowość, kreatywność, odporność na stres i przeciążenie pracą).
 • Brak doświadczenia zawodowego
 • Brak celu zawodowego.
 • Brak praktyki zawodowej i specyficznej wiedzy o zawodzie.
 • Słabe umiejętności techniczne.
 • Brak kompetencji przechodnich (współpraca w zespole, komunikacja, kreatywność itp.),
 • Słabe umiejętności poszukiwania pracy
 • Negatywne cechy charakteru (brak dyscypliny, brak motywacji do pracy, emocjonalność w pracy, nieśmiałość, brak motywacji do pracy)

[biginfopane textcolor=”#ffffff” title=”Zewnętrzne” href=”#” full_width=”true”][/biginfopane]

Szanse

Pozytywne, zewnętrzne uwarunkowania, które pozostają poza twoją kontrolą, ale możesz wziąć je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących pracy.Wzrost zatrudnienia w twoim zawodzie i specjalizacji.

Zagrożenia

Negatywne warunki zewnętrzne, niezależne od Ciebie i poza twoją kontrolą, których skutki możesz wziąć pod rozwagę i je przewidzieć.Wysoki poziom bezrobocia w regionie, w którym mieszkasz.

 • Szanse na zatrudnienie, po skończeniu studiów lub uzupełnieniu wykształcenia
 • Region zamieszkania z niskim poziomem bezrobocia.
 • Szanse zatrudnienia związane ze specyficznym wykształceniem lub umiejętnościami.
 • Rozbudowane kontakty zawodowe.
 • Wysoka konkurencja w Twoim zawodzie i specjalizacji
 • Wysokie nasycenie rynku absolwentami kierunków takich jak Twój
 • Konkurencja ze strony absolwentów o lepszej reputacji niż Twoja.
 • Firmy w okolicy nie zatrudniają absolwentów po Twoim kierunku studiów.

 

Praca nad Twoim profilem zawodowym przypomina „rachunek sumienia”. Warto być ze sobą absolutnie szczerym.

 1. Co wyróżnia Cię na rynku pracy?
 2. Co powoduje, że twoje CV są odrzucane lub nie możesz przejść przez kolejne etapy rekrutacji?
 3. Czy Twoje CV ma wyraźnie zdefiniowany profil zawodowy lub inaczej mówiąc – czy z twojego CV wyraźnie wynika, jaki jest Twój zawód, doświadczenie i umiejętności?

Jak wykorzystać dane z analizy potencjału zawodowego?

Określenie celów zawodowych

Postaraj się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jaka jest idealna praca dla Ciebie?
 2. Alternatywnie, w jakich innych branżach i zawodach mógłbyś pracować?
 3. Jakie są Twoje plany zawodowe na najbliższe 5 lat?

Wyraźnie zdefiniowany cel zawodowy wpisuje się na górze każdego CV kompetencyjnego. Pamiętaj – rekruterzy najpierw czytają cel zawodowy! Jeśli dobrze określisz i opiszesz cel zawodowy Twoje CV ma szansę przejść do następnego etapu rekrutacji.

Gdzie i jak “sprzedać” swoje CV?

Na tym etapie wypisz wszystkie branże i potencjalne firmy, w których chciałbyś pracować. Pamiętaj, że list motywacyjny załączany z CV musi udowodnić, że świetnie nadajesz się na stanowisko, na które aplikujesz.

Opracowanie strategii poszukiwania pracy

Podobnie jak w marketingu, opracowanie analizy SWOT pozwala na przygotowanie szczegółowej strategii postępowania, w tym przypadku strategii poszukiwania pracy. W strategii muszą znaleźć się odpowiedzi na kilka kluczowych pytań:

 1. Jak szukać pracy?
 2. W jakich branżach i zawodach mamy szanse na zatrudnienie?
 3. Jaki jest Twój potencjał zawodowy i jak go wykorzystać?
 4. W jakim czasie masz szansę znaleźć pracę?

Facebook comments:

comments