Dla większości kandydatów rozmowy rekrutacyjne to przysłowiowa „czarna magia”.
Uchylamy rąbka tajemnicy. Dowiedz się więcej o warsztacie pracy rekrutera i po prostu – znajdź pracę 🙂

Rozmowy rekrutacyjne dzieli się ze względu na etap rekrutacji, sposób jej przeprowadzania, liczbę osób zaproszonych na rozmowę oraz ze względu na technikę prowadzenia rozmowy. Najczęściej stosuje się „mieszane” typy rozmów kwalifikacyjnych.

[biginfopane textcolor=”#ffffff” title=”Rozmowy na różnych etapach rekrutacji”][/biginfopane]

Pierwsza rozmowa rekrutacyjna lub inaczej “screening interview”

Zależnie od wielkości firmy poszukującej pracownika i zasięgu rekrutacji „screening interview” może mieć postać: rozmowy sprawdzającej, czy kandydat spełnia warunki konieczne, komputerowego „skanowania” aplikacji celem sprawdzenia czy kandydat spełnia warunki konieczne lub rozmowy przez telefon.

Druga i trzecia rozmowa kwalifikacyjna

Ilość rozmów zależy od zasięgu rekrutacji. Z reguły im więcej aplikacji wpłynęło, tym więcej ustala się etapów rekrutacji.

[biginfopane textcolor=”#ffffff” title=”Podział rozmów ze względu na metodę przeprowadzania”][/biginfopane]

“On-the-spot interview” lub inaczej – spontaniczna rozmowa kwalifikacyjna

Do rozmowy typu „On-the-spot” dochodzi najczęściej, kiedy szukasz pracy osobiście zanosząc CV do firm. W takim przypadku osoba odpowiedzialna za nabór prosi Cię o rozmowę i od razu dostajesz odpowiedź o zatrudnieniu. Ten typ rozmowy najczęściej stosuje się w branżach: hotelarstwo, restauracje, usługi, sprzedaż. Kiedy decydujesz się na osobiste podawanie CV zawsze bądź gotowy na rekrutację typu „On-the-spot”.

Rozmowa przez telefon

Jest to najtańszy sposób przeprowadzania rekrutacji. Stosuje się ją zwłaszcza w przypadku sprawdzenia osób zamieszkałych daleko od miejsca siedziby firmy. Uwaga – nie wolno lekceważyć tego typu rozmów. Działanie z zaskoczenia, sposób odpowiadania na pytania rekrutera, ton głosu, uprzejmość kandydata mówią więcej niż kontrolowane zachowanie podczas tradycyjnych rozmów kwalifikacyjnych.

On-site interview

Najczęściej stosowany rodzaj rozmowy. Kandydatów zaprasza się do siedziby firmy. Podczas rozmowy, oprócz rekrutera, często jest obecny przedstawiciel firmy zatrudniającej.

On-campus interview

Rodzaj rozmowy często stosowany w Stanach i Europie zachodniej. Rekruterzy umawiają się z najlepszymi absolwentami wybranych szkół wyższych i, tuż po obronach, przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne w murach uczelni.

Interview over a meal

Rozmowa rekrutacyjna połączona z posiłkiem w restauracji. Stosowana zwłaszcza w przypadku rekrutacji na wyższe stanowiska kierownicze. Jak zachować się podczas tego typu rozmowy? Ważne jest, aby pamiętać o etykiecie. Nie zamawiaj dań, które plamią lub są kłopotliwe w jedzeniu. Ostrożnie z alkoholem. Nie zapomnij, że celem tej rozmowy jest poznanie Ciebie w nieformalnych okolicznościach. Koniecznie unikaj tematów typu: poglądy religijne lub polityczne. I koniecznie pamiętaj – o pracy rozmawia się “przy” lub tuż “po” deserze.

[biginfopane textcolor=”#ffffff” title=”Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych ze względu na ilość zaproszonych kandydatów”][/biginfopane]

Grupowe (Group interview)

W rozmowie typu grupowego jeden lub kilku rekruterów rozmawia z grupą nawet kilkunastu osób w tym samym czasie. Celem jest przede wszystkim sprawdzenie jak kandydaci radzą sobie w kontaktach z innymi członkami grupy, czy potrafią współpracować i rozwiązywać konflikty grupowe.

Panelowe (Panel interview)

W panelu z jednym kandydatem rozmawia kilka osób (do ośmiu). Jest to jeden z najtrudniejszych typów rozmów rekrutacyjnych. Stosowany jest podczas rekrutacji na stanowiska wysoko specjalistyczne i kierownicze. Panel interview stosują duże, międzynarodowe firmy doradcze, banki, urzędy państwowe a także instytucje UE.

[biginfopane textcolor=”#ffffff” title=”Rodzaje rozmów rekrutacyjnych ze względu na sposób prowadzenia spotkania”][/biginfopane]

Wywiad tradycyjny

Typ wywiadu, który zakłada dość swobodne prowadzenie spotkania z kandydatem. W rozmowie tego typu pojawią się pytania typu; “Proszę opowiedzieć nam o sobie” lub „ Dlaczego powinniśmy zatrudnić właśnie Pana(ą)?”

Wywiad tzw. behawioralny (Behavioral interview questions)

Podczas wywiadu zadaje się specjalnie dobrane i wcześniej opracowane pytania, których celem jest sprawdzenie jak, w oparciu o przeszłe doświadczenia zawodowe, kandydat sprawdzi się w nowej pracy.

Wywiad sytuacyjny (Situational interview questions)

Wywiad prowadzony według schematu sytuacyjnego przypomina behawioralny. Różnica polega na tym, że w wywiadzie sytuacyjnym sprawdza się kompetencje kandydata na podstawie przeszłych doświadczeń w pracy. Na potrzeby wywiadu sytuacyjnego przygotowuje się specjalne „studia przypadków”, realne sytuacje występujące na stanowisku pracy. Zadaniem kandydata jest odpowiedź na pytanie – „jak zachowasz się, co zrobisz w sytuacji X”.

Rozmowa w oparciu o CV (Resume interview questions)

Ten typ rozmowy skupia się na doświadczeniu i dokonaniach kandydata, przy czym całe spotkanie opiera się wyłącznie na przesłanych dokumentach aplikacyjnych. Można spodziewać się pytań w stylu “Proszę opowiedzieć o pracy w firmie X?” „Czym dokładnie zajmował się Pan (i)?” Rozmowa w parciu o CV jest jedną z najbardziej obiektywnych metod rekrutacji. Co zrobić, aby ją przejść? Otóż – trzeba dobrze znać swoje CV.

Rozmowa typu “Off-the-wall”

Typ rozmowy, który budzi ogromne kontrowersje i jeszcze więcej emocji wśród kandydatów. Przygotowuje się dziwne, zwariowane, nietypowe pytania w stylu – „gdybyś by zwierzęciem to jakim?” „Opisz kaktus” lub „Podaj 15 nowych zastosowań spinacza do papieru”.

Celem tego typu rozmów jest najczęściej sprawdzenie kreatywności, szybkości reakcji i opanowania kandydata. Czy tego typu rozmowy są fair? Podzielcie się Waszymi opiniami.

[biginfopane textcolor=”#ffffff” title=”Czy kandydat może przewidzieć jakie techniki i rodzaj rozmowy zostanie wykorzystany?”][/biginfopane]

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Oczywiście teoretycznie można wcześniej zapytać. Jednak to, czy firma odpowie zależy od dobrej woli, kultury samego rekrutera i nie ukrywajmy – poziomu jego wiedzy zawodowej.

Do poczytania:

Facebook comments:

comments