Test – Twój styl uczenia się

Test – Twój styl uczenia się

Styl uczenia się jest indywidualnym sposobem, w jaki zdobywamy i zapamiętujemy informacje. Badania nad indywidualnymi sposobami uczenia się mają swój początek w 1970 roku. Opis indywidualnych stylów uczenia na zawsze zmienił podejście do zagadnienia skutecznej edukacji.

Test

1. Jak uczysz się obsługiwać nowy sprzęt elektroniczny?

a) Zaczynam od przeczytania instrukcji obsługi

b) Słucham wyjaśnień sprzedawcy lub znajomego, który się na tym zna

c) Uczę się w działaniu – podłączam i testuję

 

2. Wyobraź sobie, że zgubiłeś drogę. Jak się odnajdziesz?

a) Sprawdzę drogę na mapie

b) Zapytam o drogę przechodnia

c) Idę “na wyczucie”

 

3. Wolny czas spędzam najchętniej:

a) W muzeach i galeriach

b) Na słuchaniu muzyki lub rozmowach z przyjaciółmi

c) Na uprawianiu sportu

 

4. Najefektywniej uczę się, kiedy:

a) Patrzę na wykresy, zdjęcia, diagramy lub zakreślam tekst na kolorowo

b) Rozmawiam lub dyskutuję z nauczycielem

c) Robię ćwiczenia praktyczne, doświadczenia lub piszę teksty

 

5. Kiedy słucham muzyki zwracam szczególną uwagę na:

a) Wygląd członków zespołu i ludzi na widowni

b) Brzmienie muzyki

c) Taniec i ruch

 

6. Kiedy staram się skoncentrować:

a) Skupiam się na słowach, obrazach lub wykresach

b) Lubię dyskutować lub omawiać problem do rozwiązania

c) Myślę chodząc lub np. bawiąc się długopisami

 

7. Moje pierwsze wspomnienie ma związek z:

a) Oglądaniem (patrzeniem) na coś

b) Rozmową z kimś

c) Czynnością (robieniem czegoś)

 

8. Kiedy jestem zmartwiony:

a) “Widzę” najgorszy możliwy scenariusz

b) Rozmawiam sam ze sobą i snuję plany

c) Nie mogę usiedzieć w miejscu, idę na spacer lub siłownię

 

9. Czuję specjalną sympatię do osób, które:

a) Dobrze wyglądają

b) Mówią “ładnym” językiem

c) Sprawiają, że dobrze się czuję

 

10. Kiedy jestem zły:

a) Zachowuję emocje dla siebie

b) Podnoszę głos i wyraźnie mówię ludziom, jak się czuję

c) Trzaskam drzwiami, macham rękoma lub inaczej (zachowaniem lub gestem) demonstruję swoją złość

 

11. Najłatwiej zapamiętuję:

a) Twarze

b) Imiona i nazwiska

c) To, co osobiście zrobiłem

 

12. Uważam, że jeśli ktoś kłamie:

a) Unika kontaktu wzrokowego

b) Głos zmienia się na bardziej “piskliwy

c) Robi śmieszne miny lub wykonuje niepotrzebne gesty

 

13. Zazwyczaj mówię:

a) Widzę, co masz na myśli

b) Słyszę, co do mnie mówisz

c) Wiem, jak się czujesz

Obliczanie wyników

Policz, ile udzieliłeś odpowiedzi A, ile B, ile C.

 

A =  ….. B =  ….. C =  …..

 

Opis rezultatów

  • Jeśli wybrałeś większość A reprezentujesz wzrokowy styl uczenia się.
  • Jeśli wybrałeś większość B reprezentujesz słuchowy styl uczenia się.
  • Jeśli wybrałeś większość C reprezentujesz kinestetyczny styl uczenia się.

Możliwe, że Twoje wyniki są równoważne lub osiągnąłeś wyniki z niewielkimi różnicami pomiędzy kategoriami, w takim przypadku przeczytaj opis stylów w kolejności osiągniętych wyników.

Kwestionariusz stylu uczenia się (pełna nazwa VAK Learning Styles Explanation) wyróżnia trzy style uczenia się:

 

(kliknij na „+” aby zobaczyć)
Styl wzrokowy

Styl wzrokowy – osoba z tym stylem najskuteczniej uczy się patrząc. Do skutecznego uczenia się potrzebuje pomocy naukowych typu: Obrazki, wykresy, prezentacje, piktogramy, filmy itp. Wzrokowca rozpoznaje się po sposobie komunikacji. W wypowiedziach używa zwrotów – „zobaczmy, co da się z tym zrobić”; „widzę, co masz na myśli”; „pokaż mi rozwiązanie”.

Styl słuchowy

Styl słuchowy – osoba z tym stylem uczy się słuchając. Do skutecznego uczenia się potrzebuje np. wykładu. Prostą metodą do zachęcenia słuchowca do czytania jest np. kupowanie audiobook’ów. Dziecko słuchowiec chętniej wysłucha lektury niż ją przeczyta (jak wzrokowiec). Słuchowca rozpoznaje się po sposobie mówienia – „powiedz mi”, „wyjaśnij”, „wytłumacz”; „porozmawiajmy o tym”. Słuchowcy mają fantastyczną pamięć – doskonale pamiętają treść wierszy, piosenek, cytatów itp.

Styl kinestetyczny

Styl kinestetyczny – polega na uczeniu się poprzez działanie, doświadczanie. W tym przypadku narzędziem uczenia się jest – dotykanie, wykonywanie doświadczeń, ćwiczeń praktycznych. Jak rozpoznać kinestetyka? Kienstetyk powie „pozwól mi to zrobić”, „bierzmy się do pracy”; „czuję, co masz na mysli”; „czujesz to?”. Kinestetyk wykonując zadanie nigdy nie sprawdza wcześniej instrukcji, nie pamięta praw matematycznych, ani zasad ortografii. Kinestetyk po prostu próbuje od razu wykonać działania lub zadanie.

Charakterystyka testu

Najczęściej mamy jeden dominujący styl uczenia się z jedną wyraźną preferencją sensoryczną. Zdarza się jednak, że nasze style się równoważą. Jest to prosta informacja, w jaki sposób możemy dobrać najskuteczniejsze metody uczenia się

Twórcy testu (Neil Flaming z zespołem) podkreślają, że w teście nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Jego celem jest zdobycie informacji – jak najsprawniej przyswajamy informacje.

Jaki jest Twój styl uczenia się? Podzielcie się wynikami 🙂


Powyższy test ma charakter zabawowy. Nie jest naukowym narzędziem metrycznym.