Obiegowa opinia wśród szukających pracy głosi, że poruszanie się po rynku pracy jest jak ruletka. Nigdy nie wiadomo, kto i dlaczego dostanie posadę. Tymczasem, dokładnie wiemy, jakich umiejętności szukają pracodawcy i dlaczego pracę znajdują kandydaci z określonym zestawem umiejętności.

Pracodawcy szukają kompetencji:

 1. Współpraca zespołowa;
 2. Zdolności komunikacyjne;
 3. Zarządzanie czasem;
 4. Rozwiązywanie problemów;
 5. Obsługa klienta;
 6. Kompetencje w zakresie najnowszych technologii;
 7. Umiejętności matematyczne.

Wymienione kompetencje nazywa się „ogólnymi”, co oznacza że są niezbędne przy wykonywaniu większości prac,  na różnych stanowiskach, o różnych poziomach. W praktyce oznacza to, że wymagania wobec tych kompetencji pojawiają się najczęściej w ofertach pracy.

Jednak problem z kompetencjami polega na tym, że pomimo iż mamy ich nazwy i znamy specyficzne umiejętności, które się na nie składają, to każda z nich zmienia swój zakres i znaczenie w zależności od stanowiska i branży, na które aplikujemy.

 I tak na przykład:

Większość dostępnych stanowisk wymaga kompetencji związanych z komunikacją, jednak umiejętności komunikacyjne na stanowisku przedstawiciela handlowego, nauczyciela (trenera) czy prawnika znacznie się różnią. Z pozoru mamy do czynienia z jedną i tą samą kompetencją, a jednak pojmowaną w zupełnie inny sposób.

Czy potrafisz opisać różnice w sposobie rozumienia kompetencji dla poszczególnych wymienionych zawodów?

Inna ważna sprawa to fakt, że umiejętności powiązane z kompetencjami mają swoje poziomy zaawansowania.

Kompetencje komunikacyjne na stanowisku adwokata, dziennikarza lub nauczyciela (trenera) mają znacznie wyższy poziom niż na stanowisku programisty, architekta lub urzędnika.

Co decyduje o sukcesie?

Ostatecznie jednak to nie poziom kompetencji ogólnych decyduje o tym, czy dostajemy pracę. Najczęściej  sukces zależy od grupy umiejętności nazywanych kompetencjami specyficznymi.

Kompetencje specyficzne, to inaczej mówiąc – wszystkie umiejętności zawodowe, które wyróżniają nas na rynku pracy.

Może to być znajomość rzadkich języków obcych, wiedza teoretyczna/praktyka/ doświadczenie w specyficznych, wąskich obszarach, obsługa wysoko specjalistycznych programów komputerowych lub języków programowania. Jednym słowem wszystko to, czego nie potrafią robić inni.

Kompetencje są zmienne

Zakresy kompetencji poszukiwanych przez pracodawców zmieniają się zależnie od zawodu i branży.

Na przykład:

Kompetencja – komunikatywność – w firmie prawniczej oznacza – nie tylko umiejętności wystąpień publicznych i prostego prezentowania idei. Od prawnika wymaga się umiejętności oratorskich i retoryki.

Zupełnie inaczej rozumie się umiejętności komunikowania się w przypadku przedstawiciela handlowego. Tutaj najważniejsza jest umiejętność przekonania klienta i zyskania jego sympatii.

Idąc tym tropem warto pamiętać, aby pisząc swoje CV tak dobierać argumenty i prezentować zestawy kompetencji, aby dokładnie odpowiadały wymaganiom stanowiska i branży.

Wymagania pracodawców wobec kompetencji kandydatów do pracy są zmienne i… ulegają modom. Zależą od sytuacji gospodarczej i kondycji rynku pracy.

Od ostatniego kryzysu ekonomicznego z 2008 roku do najczęściej poszukiwanych kompetencji należą:

 1. Kreatywność;
 2. Inicjatywa/umiejętność kreowania niekonwencjonalnych rozwiązań;
 3. Przedsiębiorczość.

 

Na zakończenie warto podkreślić, że…

….znaczenie i zakres powyższych  kompetencji zależy od branży i zawodu – kreatywność w agencji reklamowej i kreatywność w firmie przewozowej będzie rozumiana w skrajnie różny sposób.

Z wymienionego zestawu najczęściej poszukiwanych kompetencji z pozoru najmniej wątpliwości budzi przedsiębiorczość. Termin ten łączy się z angielskim pojęciem „an entrepreneur” (po polsku termin oznacza osobę zdolną do organizowania sobie pracy i własnych pomysłów na zarabianie, osobę samozatrudnioną).

Aby udowodnić w CV, że jesteśmy przedsiębiorczy należy wykazać, że:

 1. Bierzemy odpowiedzialność za własne idee i pomysły;
 2. Myślimy niezależnie i potrafimy kreatywnie rozwiązywać problemy;
 3. Inicjujemy nowe rozwiązania i niekonwencjonalne pomysły biznesowe;
 4. Dobrze radzimy sobie w sytuacjach stresowych i z niepewnym rezultatem pracy;
 5. Potrafimy inicjować zmiany;
 6. Dobrze radzimy sobie z wyzwaniami.

 

 

 

Facebook comments:

comments