Najczęściej zadawane pytania. Uwaga – odpowiedzi otworzą się po kliknięciu na krzyżyk „+”.

[toggle title=”Ile stron powinno mieć CV?„]

Długość CV zależy od kilku elementów.

Po pierwsze – od rodzaju CV. CV chronologiczne lub kompetencyjne nie powinno być dłuższe niż 2 strony maszynopisu. Natomiast CV w formacie Europass praktycznie nie ma ograniczeń dotyczących ilości stron.

Po drugie – od doświadczenia zawodowego kandydata. CV krótkie (mniej niż 2 strony) najczęściej piszą absolwenci lub kandydaci z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Trudno natomiast oczekiwać od osób z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, że zmieszczą wszystkie swoje osiągnięcia na zaledwie dwóch stronach maszynopisu.

Generalna zasada dotycząca długości CV brzmi – celem CV jest możliwie najskuteczniejsza reklama kandydata do pracy, jego długość ma drugorzędne znaczenie.
[/toggle]

[toggle title=”Czy do CV muszę załączyć referencje?„]

Nie ma takiego wymogu. Referencje załącza się tylko na wyraźną prośbę pracodawcy i podczas jednego z ostatnich etapów rekrutacji.
[/toggle]

[toggle title=”Czy w CV muszę opisać wszystkie swoje miejsca pracy? Mam wątpliwości, ponieważ wiem, że pracodawcy patrzą z nieufnością na przerwy w zatrudnieniu.„]

Rzeczywiście, to prawda. Najkorzystniej wygląda CV z ciągłością zatrudnienia i dlatego warto zamieścić informacje i krótkie opisy obowiązków ze wszystkich miejsc, w których pracowaliśmy. Jeśli mamy przerwy w zatrudnieniu dłuższe niż 2 lata lub piszemy swoje pierwsze w życiu CV, tuż po studiach, wtedy warto użyć specjalnego formatu CV – CV kompetencyjnego, które pozwala „ukryć” luki w zatrudnieniu.
[/toggle]

[toggle title=”Czy mogę użyć kolorowego papieru do wydrukowania CV?„]

CV wygląda najlepiej na białym papierze, ale dopuszczalny jest również kremowy lub jasnoszary. Odpadają tylko ostre, bardzo żywe kolory.
[/toggle]

[toggle title=”Czy do każdego CV muszę załączyć list motywacyjny?„]

Tak. Zdecydowanie tak. List motywacyjny nie powinien być dłuższy niż jedna strona maszynopisu i zawierać rodzaj uzasadnienia, – dlaczego jesteś dobrym kandydatem na stanowisko.
[/toggle]

[toggle title=”Czy CV powinno się wysyłać imiennie, do konkretnej osoby?„]

Z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Kent (Wielka Brytania) wynika, że ponad 60% wszystkich aplikacji jest skierowanych do nieodpowiedniej osoby. Tymczasem, odpowiednio, imiennie zaadresowane CV ma ponad 15% większe szanse na zatrudnienie niż CV skierowane „w próżnię”.
[/toggle]

[toggle title=”Nie mam żadnych dodatkowych zainteresowań, czy to przekreśla moje szanse na pracę?„]

To nie zainteresowania decydują o zatrudnieniu. Najważniejsze są kompetencje odpowiadające potrzebom pracodawcy. Zamieszczanie w CV informacji o hobby i zainteresowaniach nie jest obowiązkowe.
[/toggle]

[toggle title=”Do tej pory nie miałem stałej pracy. Pomimo skończonych studiów, pracowałem w barach i jako kelner w restauracji. Czy to oznacza, że nie mam szans na dobrą pracę?„]

Nie absolutnie tak nie jest. W takiej sytuacji najważniejsze to dobrać odpowiedni format CV i dobrze opisać zakresy obowiązków – raczej nie jako „suchy” spis czynności, raczej jako kompetencje i konkretne umiejętności.
[/toggle]

[toggle title=”Nie mam stałego adresu, jaki adres mam zamieścić w CV?„]

W tej sytuacji należy zamieścić dwa – adres stałego pobytu i adres tymczasowy, z wyraźnym zaznaczeniem, który jest który.
[/toggle]

[toggle title=”W którym miejscu CV mam wpisać swoje oczekiwania finansowe?„]

Nie wolno tego robić. Negocjacje w sprawie wysokości wynagrodzenia prowadzi się po otrzymaniu oferty pracy. Nigdy wcześniej.
[/toggle]

[toggle title=”Jak często trzeba „odświeżać” swoje CV?„]

CV musi być dokładnie dopasowane do potrzeb pracodawcy, a co za tym idzie – piszemy nowe CV na każde stanowisko, na które wysyłamy swoją odpowiedź.
[/toggle]

[toggle title=”Pracodawca chce, aby CV przesyłać mailem, jak je przygotować i w jakim formacie wysłać?„]

Warto pamiętać o kilku żelaznych zasadach:

  • Załącz swój list Motywacyjny do CV (na końcu dokumentu). Nie zapomnij o ponumerowaniu stron i podpisaniu każdej Twoim imieniem i nazwiskiem.
  • Druga możliwość to zamieszanie Listu Motywacyjnego w treści maila (z wyraźnym wpisaniem w nagłówku, którego naboru dotyczy mail). W tym przypadku CV i List trzeba również dodać jako załącznik.
  • Załączniki można wysłać w formacie PDF ((portable document format). Jest to najczęściej używany z formatów dokumentów. Jego zaletą jest to, że nie można dokonywać w nim żadnych zmian.
  • Wielu kandydatów wysyła dokumenty aplikacyjne w MS Word. Jego zaletą jest to, że jest znany i kompatybilny z większością wersji Microsoft Word. Jego wadą jest to, że pliki doc. Z trudem otwierają się na komputerach z platformami Linux lub Apple. Przy wysyłaniu plików typu doc. zwróć szczególną uwagę, czy przez przypadek nie wysyłasz poprzednich wersji tekstu z informacjami, których nie chcesz ujawniać. Czasami, co ważne, dokumenty MS Word mogą zawierać macro wirusy i z tego powodu część pracodawców niechętnie je otwiera.
  • Jeśli masz wątpliwości – przygotuj swoje CV w kilku różnych formatach i wcześniej wyślij je do siebie dla sprawdzenia, który format jest najlepszy.

[/toggle]

[toggle title=”Czy mogę wysłać do pracodawcy swoje CV internetowe (Web CV)?„]

Web CV występuje w formacie HTML. Można w mailu załączyć link do CV internetowego, jako rodzaj uzupełnienia CV tradycyjnego. Web CV ma zazwyczaj bardzo atrakcyjną formę graficzną, pozwala na nieograniczone użycie wykresów, grafik, video, koloru, muzyki i animacji. Przy projektowaniu Web CV obowiązuje ta sama żelazna zasada, co w przypadku CV tradycyjnych – CV musi wyglądać profesjonalnie. Ten typ CV może być bardzo skuteczny, kiedy szukasz pracy jako projektant stron internetowych, w multimediach lub przy projektowaniu i programowaniu gier komputerowych.
[/toggle]

Facebook comments:

comments