Jak napisać dobre CV?

Jak napisać dobre CV?

Najczęściej zadawane pytania. Uwaga – odpowiedzi otworzą się po kliknięciu na krzyżyk „+”.

Ile stron powinno mieć CV?

Długość CV zależy od kilku elementów.

Po pierwsze – od rodzaju CV. CV chronologiczne lub kompetencyjne nie powinno być dłuższe niż 2 strony maszynopisu. Natomiast CV w formacie Europass praktycznie nie ma ograniczeń dotyczących ilości stron.

Po drugie – od doświadczenia zawodowego kandydata. CV krótkie (mniej niż 2 strony) najczęściej piszą absolwenci lub kandydaci z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Trudno natomiast oczekiwać od osób z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, że zmieszczą wszystkie swoje osiągnięcia na zaledwie dwóch stronach maszynopisu.

Generalna zasada dotycząca długości CV brzmi – celem CV jest możliwie najskuteczniejsza reklama kandydata do pracy, jego długość ma drugorzędne znaczenie.

Czy do CV muszę załączyć referencje?

Nie ma takiego wymogu. Referencje załącza się tylko na wyraźną prośbę pracodawcy i podczas jednego z ostatnich etapów rekrutacji.

Czy w CV muszę opisać wszystkie swoje miejsca pracy? Mam wątpliwości, ponieważ wiem, że pracodawcy patrzą z nieufnością na przerwy w zatrudnieniu.

Rzeczywiście, to prawda. Najkorzystniej wygląda CV z ciągłością zatrudnienia i dlatego warto zamieścić informacje i krótkie opisy obowiązków ze wszystkich miejsc, w których pracowaliśmy. Jeśli mamy przerwy w zatrudnieniu dłuższe niż 2 lata lub piszemy swoje pierwsze w życiu CV, tuż po studiach, wtedy warto użyć specjalnego formatu CV – CV kompetencyjnego, które pozwala „ukryć” luki w zatrudnieniu.

Czy mogę użyć kolorowego papieru do wydrukowania CV?

CV wygląda najlepiej na białym papierze, ale dopuszczalny jest również kremowy lub jasnoszary. Odpadają tylko ostre, bardzo żywe kolory.

Czy do każdego CV muszę załączyć list motywacyjny?

Tak. Zdecydowanie tak. List motywacyjny nie powinien być dłuższy niż jedna strona maszynopisu i zawierać rodzaj uzasadnienia, – dlaczego jesteś dobrym kandydatem na stanowisko.

Czy CV powinno się wysyłać imiennie, do konkretnej osoby?

Z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Kent (Wielka Brytania) wynika, że ponad 60% wszystkich aplikacji jest skierowanych do nieodpowiedniej osoby. Tymczasem, odpowiednio, imiennie zaadresowane CV ma ponad 15% większe szanse na zatrudnienie niż CV skierowane „w próżnię”.

Nie mam żadnych dodatkowych zainteresowań, czy to przekreśla moje szanse na pracę?

To nie zainteresowania decydują o zatrudnieniu. Najważniejsze są kompetencje odpowiadające potrzebom pracodawcy. Zamieszczanie w CV informacji o hobby i zainteresowaniach nie jest obowiązkowe.

Do tej pory nie miałem stałej pracy. Pomimo skończonych studiów, pracowałem w barach i jako kelner w restauracji. Czy to oznacza, że nie mam szans na dobrą pracę?

Nie absolutnie tak nie jest. W takiej sytuacji najważniejsze to dobrać odpowiedni format CV i dobrze opisać zakresy obowiązków – raczej nie jako „suchy” spis czynności, raczej jako kompetencje i konkretne umiejętności.

Nie mam stałego adresu, jaki adres mam zamieścić w CV?

W tej sytuacji należy zamieścić dwa – adres stałego pobytu i adres tymczasowy, z wyraźnym zaznaczeniem, który jest który.

W którym miejscu CV mam wpisać swoje oczekiwania finansowe?

Nie wolno tego robić. Negocjacje w sprawie wysokości wynagrodzenia prowadzi się po otrzymaniu oferty pracy. Nigdy wcześniej.

Jak często trzeba „odświeżać” swoje CV?

CV musi być dokładnie dopasowane do potrzeb pracodawcy, a co za tym idzie – piszemy nowe CV na każde stanowisko, na które wysyłamy swoją odpowiedź.

Pracodawca chce, aby CV przesyłać mailem, jak je przygotować i w jakim formacie wysłać?

Warto pamiętać o kilku żelaznych zasadach:

  • Załącz swój list Motywacyjny do CV (na końcu dokumentu). Nie zapomnij o ponumerowaniu stron i podpisaniu każdej Twoim imieniem i nazwiskiem.
  • Druga możliwość to zamieszanie Listu Motywacyjnego w treści maila (z wyraźnym wpisaniem w nagłówku, którego naboru dotyczy mail). W tym przypadku CV i List trzeba również dodać jako załącznik.
  • Załączniki można wysłać w formacie PDF ((portable document format). Jest to najczęściej używany z formatów dokumentów. Jego zaletą jest to, że nie można dokonywać w nim żadnych zmian.
  • Wielu kandydatów wysyła dokumenty aplikacyjne w MS Word. Jego zaletą jest to, że jest znany i kompatybilny z większością wersji Microsoft Word. Jego wadą jest to, że pliki doc. Z trudem otwierają się na komputerach z platformami Linux lub Apple. Przy wysyłaniu plików typu doc. zwróć szczególną uwagę, czy przez przypadek nie wysyłasz poprzednich wersji tekstu z informacjami, których nie chcesz ujawniać. Czasami, co ważne, dokumenty MS Word mogą zawierać macro wirusy i z tego powodu część pracodawców niechętnie je otwiera.
  • Jeśli masz wątpliwości – przygotuj swoje CV w kilku różnych formatach i wcześniej wyślij je do siebie dla sprawdzenia, który format jest najlepszy.

Czy mogę wysłać do pracodawcy swoje CV internetowe (Web CV)?

Web CV występuje w formacie HTML. Można w mailu załączyć link do CV internetowego, jako rodzaj uzupełnienia CV tradycyjnego. Web CV ma zazwyczaj bardzo atrakcyjną formę graficzną, pozwala na nieograniczone użycie wykresów, grafik, video, koloru, muzyki i animacji. Przy projektowaniu Web CV obowiązuje ta sama żelazna zasada, co w przypadku CV tradycyjnych – CV musi wyglądać profesjonalnie. Ten typ CV może być bardzo skuteczny, kiedy szukasz pracy jako projektant stron internetowych, w multimediach lub przy projektowaniu i programowaniu gier komputerowych.