Na staże w Banku Światowym zaprasza się młodych ludzi zainteresowanych zjawiskami społecznymi i gospodarczymi, które bezpośrednio wpływają na życie mieszkańców ziemi.

O Banku światowym:

Bank Światowy (ang. World Bank) rozpoczął działalność jako efekt postanowień konferencji w Bretton Woods z lipca 1944. Główną przesłanką dla jego stworzenia była przede wszystkim chęć odbudowy zniszczonych II wojną światową krajów Europy i Japonii. Istotnym celem statutowym było również wsparcie dla rozwijających się krajów Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Obecnie zrzesza on 188 krajów członkowskich. Siedzibą Banku Światowego jest Waszyngton.

Termin Bank Światowy odnosi się do dwóch z pięciu wyspecjalizowanych agencji ONZ, działających razem w Grupie Banku Światowego:

 1.  Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (ang. The International Bank for Reconstruction and Development).
 2. Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (ang. The International Development Association).

Powszechnie używa się tego terminu na określenie jedynie banku. Pozostałe trzy agencje działające w ramach Grupy Banku Światowego to:

 1. Międzynarodowa Korporacja Finansowa
 2. Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych
 3. Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji.

Bank Światowy nie jest bankiem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Zapewnia długoterminowe pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu dla najbardziej potrzebujących krajów członkowskich oraz przedsiębiorstw publicznych (po otrzymaniu gwarancji rządowych), dotacje, pomoc techniczną – obecnie wszystko do celów walki z ubóstwem i finansowania rozwoju takich dziedzin życia społecznego jak ochrona zdrowia, edukacja, ochrona środowiska czy też rozbudowa infrastruktury. W zamian za to wymaga jednak pewnych działań politycznych, takich jak walka z korupcją, rozwój demokracji, czy też najważniejszego – rozwoju sektora prywatnego.

Fundusze na udzielanie kredytów państwom słabiej rozwiniętym pochodzą ze składek państw członkowskich, spłaty przez państwa wcześniejszych długów oraz dzięki emisji obligacji na światowych rynkach kapitałowych. (źródło – http://pl.wikipedia.org)

O programie Staży w Banku Światowym

 1. Na staże w Banku Światowym zaprasza się młodych ludzi zainteresowanych zjawiskami społecznymi i gospodarczymi, które bezpośrednio wpływają na życie mieszkańców ziemi.
 2. Staże dają możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń.
 3. Staże w Banku Światowym są płatne
 4. Przeznaczone są dla studentów pochodzących z państw członkowskich Banku
 5. Warunkiem koniecznym jest stopień licencjata oraz dalsze studia (w trakcie) w celu uzyskania stopnia magistra lub doktora.
 6. Bank poszukuje kandydatów z następujących dziedzin:
 • ekonomia,
 • finanse,
 • rozwój zasobów ludzkich
 • zdrowie publiczne,
 • edukacja,
 • żywienie i dystrybucja żywności
 • demografia,
 • nauki społeczne (w tym prawo, antropologia, socjologia),
 • rolnictwo i środowisko,
 • rozwój sektora prywatnego.

Wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego.
 
Dodatkowo punktowana jest znajomość następujących języków: francuski, hiszpański, rosyjski, arabski, portugalski i chiński.

Warunki pracy:

 1.  Staże są płatne za godzinę.
 2. Możliwy jest zwrot kosztów podróży.
 3. Zakwaterowanie i wyżywienie – we własnym zakresie kandydata
 4. Minimalna długość stażu wynosi cztery tygodnie.
 5. Większość dostępnych miejsc pracy znajduje się w Waszyngtonie DC.
 6. Dostępne miejsca staży w Europie – Paryż i Wiedeń.
 7. Poza tym dostępne są miejsca pracy w Agendach regionalnych Banku w Azji i Afryce.

Terminy składania wniosków:

Staże organizowane sa w dwóch sesjach:

 1. Letniej (czerwiec-wrzesień) – aplikacje należy składać w okresie od 1grudnia do 31 stycznia każdego roku
 2.  Zimowej (grudzień-marzec) – aplikacje należy składać w okresie od 1września do 31 października każdego roku.

Aplikacja na płatne staże w Banku Światowym odbywa się on-line pod tym adresem.

Szczegóły dotyczące staży znajdują się na stronie.

Facebook comments:

comments