To, jak wypadamy podczas rozmowy rekrutacyjnej zależy również od tego, czy na postawione pytania odpowiadamy krótko, rzeczowo i na temat. Warto, więc nie tylko dobrze przygotować się do spotkania, również wiedzieć, o co pyta rekruter i co kryje się pod pozornie prostymi pytaniami.

Wykonaj poniższy test i sprawdź czy wystarczająco dużo wiesz o tym, jakie kompetencje sprawdzają rekruterzy?

Odpowiedz kolejno na poniższe pytania. Prawidłowe odpowiedzi znajdują się pod testem.

1. Podczas rekrutacji pada pytanie – „Proszę podać przykład trudnej sytuacji lub problemu, który rozwiązał Pan w nietypowy sposób. Rekruter sprawdza kompetencje w zakresie:

a) Kreatywności

b) Perswazji

c) Umiejętności komunikacyjnych

d) Umiejętności organizacyjnych

e) Inteligencji

2. Pod pytaniem – „Proszę opowiedzieć o sytuacji, kiedy musiał Pan dokonać wyboru pomiędzy dwoma równie atrakcyjnymi szansami”, kryje się sprawdzenie Twoich kompetencji w zakresie:

a) Rozwiązywania problemów

b) Perswazji

c) Przywództwa

d) Podejmowania decyzji

e) Kreatywności

3. Prośba rekrutera brzmi: „Proszę opisać sytuację, w której przekonał Pan(i) kogoś do tego, by myślą w określony sposób, tak jak Pan sobie tego życzy.” To pytanie sprawdza kompetencje w zakresie:

a) Psychomanipulacji

b) Komunikacji

c) Rozwiązywania problemów

d) Motywacji

e) Zarządzania czasem

4. Za pytaniem: „Proszę opowiedzieć nam o sytuacji, kiedy udało się Panu(i) osiągnąć ponadprzeciętne wyniki podczas pracy pod presją czasu i w stresie”, kryją się kompetencje:

a) Motywowanie

b) Podejmowanie decyzji

c) Przywództwo

d) Perswazja

e) Kreatywność

5. Pytanie brzmi: „Czy kiedykolwiek zdarzyła się Panu(i) rezygnacja z kursów językowych, doszkalających, studiów lub innych aktywności? Dlaczego? ” Którą z kompetencji sprawdza rekruter?

a) Pewność siebie

b) Wytrwałość/samozaparcie

c) Lojalność

d) Poziom wykształcenia

6. Za pytaniem: „Proszę podać przykład sytuacji, w której rozwiązał Pan(i) poważny konflikt w zespole. Jak można chronić zespół przed destrukcyjnym wpływem sporów?

a) Zdolności analityczne

b) Inicjatywa i przedsiębiorczość

c) Zdolności przywódcze

d) Komunikacja

e) Motywowanie

[biginfopane textcolor=”#ffffff” title=”Odpowiedzi”][/biginfopane]

[toggle title=”Prawidłowe odpowiedzi:”]

1.A

2.D

3.B

4.A

5.B

6.C

[/toggle]

Facebook comments:

comments