Jakie trzeba mieć cechy charakteru, aby odnieść sukces zawodowy? Do niedawna wydawało się, że jest to pracowitość i wytrwałość. Do innych wniosków doszedł brytyjski psycholog Kevin Dutton, autor słynnej książki „The Wisdom of Psychopaths: What Saints, Spies, and Serial Killers Can Teach Us About Success.”

W potocznym rozumieniu bycie psychopatą kojarzy się z zachowaniami niebezpiecznymi społecznie, autodestrukcją i koniecznością izolacji. Z badań przeprowadzonych przez Dutton’a wynika, że osobowości psychopatyczne mają zestawy cech, które decydują o sukcesie… społecznym i zawodowym. Sam badacz, osoby z lekkim rysem psychopatycznym nazywa „successful psychopaths” – psychopatami sukcesu. ’

Dutton podkreśla, że osobowości z rysem psychopatycznym, to z reguły jednostki, które są głównie nastawione na siebie i własne potrzeby. Mają również nieprzeciętną zdolność do skupiania na sobie uwagi otoczenia i podkreślania swoich zasług i osiągnięć w pracy, często kosztem innych.

Co wyróżnia psychopatów w pracy?

Zdaniem Dutton’a jest to zestaw cech i zachowań niepożądanych społecznie, ale pozwalających na osiąganie celów zawodowych. Niestety, z reguły kosztem współpracowników i członków zespołu. Autor zalicza do nich:

Cechy typowe dla psychopaty sukcesu:

 • Wysokie poczucie własnej wartości i pewność siebie
 • Nieczułość
 • Skłonność do manipulacji
 • Egocentryzm
 • Czar osobisty i charyzma
 • Brak odczuwania stresu w sytuacjach presji czasu i odpowiedzialności za decyzje

 Zachowania typowe dla psychopaty sukcesu w pracy:

 • Niezdolność do budowania zespołu.
 • Niezdolność do dzielenia się (informacjami, doświadczeniem, emocjami, zyskami itp.).
 • Niezdolność do brania odpowiedzialności za zespół.
 • Niezdolność do mówienia prawdy i „nazywania rzeczy po imieniu”.
 • Niezdolność do bycia skromnym, gigantomania i samouwielbienie.
 • Niezdolność do odczuwania poczucia winy i przyznania się do błędu.
 • Niezdolność do przewidywalnych zachowań.
 • Wpadanie w furię i agresję zarówno słowną jak fizyczną.

 Zawody, w których pracuje najwięcej psychopatów sukcesu:

 • Prezesi i właściciele firm
 • Prawnicy
 • Pracownicy mediów
 • Dziennikarze
 • Handlowcy/przedstawiciele handlowi
 • Chirurdzy
 • Policjanci
 • Urzędnicy
 • Duchowni
 • Kucharze

Zdaniem badacza tyko 15-25% przestępców ma skłonności psychopatyczne. Zdecydowana większość psychopatów, to tzw. „zwykli ludzie”. Okazuje się, że poziom i zasięg sukcesów, które odnosimy zależy od poziomu naszej… „nienormalności”.

Hm…. ciekawe…. spotykacie w pracy psychopatów? Kim są?


Test Duttona – Ile masz w sobie psychopaty? – Personality test

Facebook comments:

comments