Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control) to niezależna agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna za rozpoznawanie, ocenę i powiadamianie o bieżących i nadchodzących zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi takimi jak SARS, ptasia grypa, HIV/AIDS lub grypa. Centrum istnieje od 2004 r. Ma swoją siedzibę w Sztokholmie.

O praktykach:

1. Praktyki umożliwiają młodym absolwentom studiów zdobycie unikalnego doświadczenia.

Praktyki umożliwiają praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas studiów.

2. Na praktyki zaprasza się absolwentów następujących kierunków:

  • choroby zakaźne,
  • mikrobiologia,
  • epidemiologia,
  • statystyka,
  • modele chorób zakaźnych,
  • informacja medyczna,
  • komunikacja naukowa
  • kierunki pokrewne.

Kryteria naboru:

1. W programie praktyk mogą uczestniczyć obywatele państw członkowskich UE, państw kandydujących oraz obywatele Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.

2. W chwili składania aplikacji kandydaci muszą mieć dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia

3. Wymagana jest bardzo dobra znajomość co najmniej dwóch języków wspólnoty, w tym języka roboczego ECDC (angielski).

4. W programie mogą uczestniczyć tylko te osoby, które wcześniej nie odbywały praktyk w instytucjach UE (niezależnie od tego czy były to praktyki formalne lub nieformalne, płatne czy bezpłatne) i nie były wcześniej zatrudnione w żadnych instytucjach unijnych.

Warunki pracy:

1. Czas trwania praktyk od trzech do sześciu miesięcy.

2. Miejsce pracy – Sztokholm.

3. Praktykantów obowiązują takie same zasady pracy jak pracowników stałych Centrum.

4. Centrum oferuje praktykantom miesięczny grant w wysokości 1207,83 euro (netto) zwrot kosztów podróży oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:

Na pierwszą połowę roku: 30 stycznia każdego roku

Na drugą połowę roku: 30 kwietnia każdego roku

Adres:

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

ECDC

Tomtebodavägen 11a

Solna

Sweden

Tel.: +46 (0) 8 586 01000

Fax: +46 (0) 8 586 01001

Email: info@ecdc.europa.eu

Więcej informacji:

ECDC Traineeship programme: rules, call for applications

Facebook comments:

comments