Test kształtów

Test kształtów

Ten pozornie prosty, zabawowy test pozwala na charakterystykę i opisanie typowych zachowań w pracy. Jaki kształt wybierasz – koło, trójkąt, prostokąt czy linię falistą?

Jeśli wybrałeś kwadrat

Kwadraty to konserwatyści. Najlepiej czują się w niezmiennym środowisku i w pracy, która daje pewność zatrudnienia i stały zakres obowiązków. Lubią porządek i przewidywalność. Są stałe, odpowiedzialne i nieco introwertyczne. Sumienne i oddane pracy. Kwadraty nigdy nie przerywają pracy zanim nie doprowadzą jej do końca. Nie lubią pracy w zespole, najskuteczniejsze są, kiedy pracują w samotności i mają pełną odpowiedzialność za wykonywane zadania.

Kwadraty – charakterystyka – Ludzie Detali & Danych & Systemów

Zalety:

 • Pracowici, zorientowani na osiaganie celów.
 • Lojalni i oddani pracy.
 • Uporządkowani i świetnie zorganizowani.
 • Myślą logicznie, mają wysokie zdolności analityczne.
 • Zawsze przestrzegają zasad i norm.
 • Cenią stabilność i stałość środowiska pracy.
 • Poważni, z trudem “wyluzowują”, nie doceniają roli zabawy i rozrywki.
 • Konserwatywni, przewidywalni i nieco staroświeccy.
 • W pracy zawsze doskonale przygotowani – dokumantacja opisana, szczegółowe notaki, porządek w cyfrach i zestawieniach.

Słabości:

 • Mają trudności z nawiązywaniem kontaktów;
 • Mało komunikatywni;

Jeśli jesteś szefem kwadratu pamiętaj o:

 • Zapewnieniu zadań rutynowych, powtarzalnych.
 • Jasnych wymaganiach dotyczących jakości pracy.
 • Pozwalaniu na pracę indywidualną.
 • Nie wymagaj spontaniczności i zachowań pełnych ekspersji.

Jeśli wybrałeś prostokąt

Prostokąty, podobnie jak kwadraty, cenią porządek i powtarzalność, są jednak zdecydowanie lepsi w kontaktach międzyludzkich. Sprawnie poprowadzą zespół, spotkanie lub negocjacje. Zadbają przy tym o przestrzeganie zasad, procedur i norm.

Prostokąty – charakterystyka – Odkrywcy, ciekawi świata

Zalety:

 • Odważni i ciekawi nowych doświadczeń.
 • Dobrze znoszą zmiany.
 • Dobrze funkcjonują w warunkach, kiedy praca jest niepewna i nieprzewidywalna.
 • Komunikatywni.
 • Mają zdolności przywódcze.
 • Dobrze pracują jako element zespołu.

Wady:

 • Chaotyczni.
 • Nieuporządkowani i bałaganiarze.
 • Z trudem podporządkowują się autorytetom i zasadom panującym w pracy.
 • Niepokorni.
 • Łatwo wchodzą w konflikty.

Jeśli jesteś szefem prostokąta pamiętaj o:

 • Zapewnieniu zadań powiązanych z kontaktami międzyludzkimi (np. prostokąt będzie świetnym handlowcem, ale kiepskim księgowym lub audytorem).
 • Konsekwentnym egzekwowaniu efektów pracy.
 • Nagradzaniu za pracę w zespole.

Jeśli wybrałeś trójkąt

Trójkąty są zorientowane na cel. Bawi ich planowanie i działania strategiczne. Do pracy motywują ich osiągnięcia i uznanie zespołu. Są jednak niezorganizowani i często nie potrafią dbać o szczegóły. Urodzeni przywódcy, nieco egoistyczni i nastawieni na własny rozwój z pominięciem innych członków zespołu. Typ niezależnego self-made-mana. Są uparci. Z trudem zmianiają zdanie i podporządkowują się zespołowi.

Trójkąty – charakterystyka “Ludzie sukcesu”

 • Skupieni na osiąganiu celów.
 • Unikają analizy danych i skupiania się na szczegółach.
 • Pewni siebie.
 • Lubią współzawodnictwo.
 • Gadatliwi – dobrze czują się podczas negocjacji, debat i dyskusji.
 • Łatwo i szybko podejmują decyzje, nawet w warunkach, kiedy nie mają niedostatecznej ilości danych.
 • Lubią materialne wyznaczniki pozycji społecznej (drogie samochody, zegarki, buty, domy itp).

Wady:

 • Są niecierpliwi, łatwo się nudzą.
 • Egoistyczni, nie pamiętają o dbaniu o cały zespół.
 • Nie lubią analizowania danych i drobiazgowego przygotowywania się do realizacji zadań.

Jesli jesteś szefem trójkąta pamiętaj o:

 • Publicznych pochwałach za dobrze wykonaną pracę.
 • Wyjaśnianiu celu zlecanych zadań.
 • Kładzeniu nacisku na wykonywanie pracy w terminie i według założonych ram.
 • Pozwalaj na częste interakcje z innymi pracownikami i klientami.

Jeśli wybrałeś koło

Koła są towarzyskie i bardzo komunikatywne. Bardzo empatyczne. Potrafią słuchać. Lubiane przez innych. Mają wielu przyjaciół i znajomych. Do pracy motywują je kontakty towarzyskie i przebywanie wśród ludzi. Są plotkarskie. Z trudem dochowują tajemnic. Są nieco naiwne i ufne w kontaktach z ludźmi.

Koła – charakterystyka – Dusza zespołu

Zalety:

 • Empatyczne i nastawione na poznawanie nowych ludzi.
 • Dowcipne i zabawne.
 • Mają wysokie zdolności komunikacyjne.
 • Łatwo skupiąją ludzi wokół siebie.
 • Pomocne i troskliwe.
 • Unikają konfliktów i starć z innymi członkami zespołu.
 • Ruchliwe i sprawne fizycznie.

Wady:

 • Uległe. Nie potrafią bronić własnego dobra.
 • Za bardzo martwią się tym, co ludzie powiedzą.
 • Mało asertywne, nie potrafią odmawiać.
 • Z trudem przestrzegają hierarchii w pracy, bywają niesubordynowane i nieposłuszne wobec zwierzchników.
 • Bywają nieprzewidywalne (spóźniają się z wykonaniem pracy lub wykonują ją niestarannie).
 • Plotkarskie i niedyskretne.

Jeśli jesteś przełożonym koła:

 • Zadbaj o harmonijne i spokojne miejsce pracy (koła źle znoszą konflikty).
 • Rozliczaj za pracę wykonaną starannie i w wyznaczonym terminie.
 • Zapewnij miejsce pracy wsród ludzi.
 • Pozwalaj na udział w negocjacjach, szkoleniach spotkaniach biznesowych.

Jesli wybrałeś linię falistą

Kreatywni wizjonerzy. Źle pracują w środowisku powtarzalnym i uporządkowanym. Bardzo inteligentni. Do pracy motywuje ich różnorodność zadań i możliwość odkrywania nowych rozwiązań.

Charakterystyka – Linia falista – Ludzie idei

Zalety:

 • Mają mnóstwo energii i entuzjazmu.
 • Bardzo kreatywni.
 • Lubią poszukiwania nowych rozwiązań.
 • W pracy potrzebują wielu zmieniających się bodźców, inaczej bardzo szybko się nudzą.
 • Są spontaniczni.
 • Łatwo dostosowują się do zmian.

Wady:

 • Mają trudności z dłuższym skupieniem się na jednym zadaniu.
 • Są powierzchowni, żadko badają problem z kilku perspektyw.
 • Łatwo się nudzą i porzucają już rozpoczęte zadania.
 • Często zapalają się do włąsnych pomysłów, a potem porzucają je w trakcie realizacji.
 • Mają trudności ze skupieniem, zazwyczaj myślą o tym, co zrobią za chwilę.
 • Zazwyczaj mówią zanim przemyślą problem.

Jeśli jesteś przełożonym linii falistej:

 • Nakłaniaj do skupienia nad detalami.
 • Nagradzaj za doprowadzanie zadań do końca.
 • Zapewniaj zmienność zadań do wykonania.

Komentarz

Autorką testu jest Susan Dellinger (Communicating Beyond Our Differences: Introducing the Psycho-Geometrics® System). Celem badań psycho-geometrycznych nie jest, zdaniem autorki, poznanie samego siebie raczej – nauczenie skutecznej komunikacji z ludźmi o innym typie osobowości.

Rzadko zdarza się, żebyśmy byli, tzw. „czystym typem” zazwyczaj nasza osobowość to kombinacja dwóch różnych “kształtów’ i co ważne – nasze wybory ulubionych kształtów nie są stałe. Zmieniają się zależnie od sytuacji życiowej.

A Wy – jakim jesteście kształtem?