Europejski Bank Centralny, EBC (niem. Europäische Zentralbank, EZB; ang. European Central Bank, ECB; fr. Banque centrale européenne) – bank centralny Unii Europejskiej, a także bank emisyjny w odniesieniu do waluty euro, przyjętej przez 18 krajów Unii. Siedzibą EBC jest Frankfurt nad Menem.

Dla kogo?

Dla studentów ostatnich lat studiów magisterskich lub doktoranckich w zakresie:

 • ekonomii,
 • finansów,
 • administracji,
 • prawa,
 • zasobów ludzkich,
 • lingwistyki.

Warunki do spełnienia:

 • Mieć ukończony 18 rok życia.
 • Obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Znajomość drugiego, oficjalnego języka UE w stopniu dostatecznym.
 • Mieć 12-miesięczne doświadczenie zawodowe.

Organizacja staży:

 1. Staże w EBC trwają od trzech do dwunastu miesięcy.
 2. W zakresie obowiązków leży między innymi:
  • przygotowywanie badań i raportów,
  • opracowywanie danych statystycznych,
  • uczestnictwo spotkaniach i negocjacjach powiązanych z codzienną pracą Banku,
  • wykonywanie czynności właściwych dla pracy działu i specjalizacji stażysty.
 3. Stażyści otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości pomiędzy €1050 a €1900 miesięcznie. Kwota grantu zależy od poziomu wykształcenia kandydata i zakresu wykonywanych obowiązków.
 4. ECB pokrywa również koszty podróży i zapewnia zakwaterowanie na czas stażu. Stażyści otrzymują dostęp do biblioteki, komputerów i stołówki ECB.
 5. Stażyści biorą udział w jednodniowym szkoleniu wprowadzającym organizowanym przez dział rekrutacji i rozwoju pracowników.

Informacje szczegółowe znajdują się na stronach:

European Central Bank – ECB

Kaiserstrasse 29
Frankfurt am Main
Germany
D-60311
Tel.: +49 69 13 44 0
Fax: +49 69 13 44 60 00
Email: info@ecb.europa.eu
Strona www

 

Facebook comments:

comments