Ćwiczenia grupowe stosuje się podczas rekrutacji w technice Assesment Centre. Ćwiczenia grupowe są, obok metod testowych, najpopularniejszą formą sprawdzania przydatności do pracy na stanowisku.

Zazwyczaj ćwiczenia grupowe projektuje się dla nie więcej niż 12 osób (przeciętna grupa liczy pomiędzy 6 a 12 osób badanych). Typowy Assessment Day z wykorzystaniem ćwiczeń grupowych trwa do ośmiu godzin z przerwą na obiad. Technikę stosuje się po to, by sprawdzić poziom kompetencji zawodowych i społecznych kandydatów. Najczęstsze branże, w których sprawdza się ta metoda rekrutacji, to zarządzanie, finanse, IT, reklama, obsługa klienta.

Jakie kompetencje ocenia się podczas sesji z wykorzystaniem ćwiczeń grupowych?

Do najczęściej badanych kompetencji należą:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętności społeczne i komunikacyjne;
 • przedsiębiorczość;
 • potencjał przywództwo i wpływy;
 • zdolność do pracy i rozwiązywania problemów pod presją czasu i w warunkach stresu;
 • zdolności analityczne i podejmowanie trafnych decyzji w nie sprzyjających okolicznościach.

W technice ćwiczeń grupowych wszystkie zadania projektuje się w oparciu o realne sytuacje, powiązane z warunkami panującymi w przyszłym miejscu pracy. Każde z podawanych zadań jest odpowiedzialne za przynajmniej jedną kompetencję poszukiwaną przez pracodawcę.

Formaty ćwiczeń grupowych

W zależności od branży i istniejących w firmie procedur rekrutacyjnych, formaty ćwiczeń mogą się znacznie różnić.

Trzy najpopularniejsze formaty ćwiczeń grupowych:

 1. Zadania praktyczne: zazwyczaj badają kompetencje powiązane z rozwiązywaniem problemów, współpracą w zespole i umiejętnościami komunikacyjnymi. Zadania do wykonania są oparte o realne sytuacje występujące w pracy.

Przykład zadania praktycznego:

Firma A&B jest biurem usług konsultingowych średniej wielkości. Firma specjalizuje się w doradztwie z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jej usługi obejmują działania od projektowania i prowadzenia rekrutacji, poprzez planowanie zatrudnienia aż po ocenę, selekcję i szkolenia pracowników.

Ze względu na dużą konkurencje w branży i regionie Firma planuje znaczący rozwój, rozszerzenie usług i otwarcie kolejnych biur na terenie całego kraju.

Niedawno dołączyłeś do A & B jako młodszy konsultant i zarząd firmy poprosił Cię (razem z zespołem młodszych konsultantów) o opracowanie strategii rozwoju firmy i przestawienie jej (razem ze wszystkimi szansami i zagrożeniami) zarządowi i bezpośrednim przełożonym.

W ramach przygotowań do tego spotkania, musisz usiąść z kolegami i staranie, z całym zespołem przygotować się do prezentacji.

Uwaga – warunkiem koniecznym jest wypracowanie wspólnego stanowiska, opracowanie planu prezentacji i wybranie osoby odpowiedzialnej za zaprezentowanie efektów Waszej pracy.

Przygotowane zalecenia muszą być możliwie konkretne, z podaniem przewidywanych korzyści i zysków dla firmy.

 1. Dyskusja: W oparciu o powyższą instrukcję możesz zostać poproszony o poprowadzenie dyskusji grupowej. Zadaniem grupy będzie rozwiązanie problemu i znalezienie logicznego wniosku (może to być na przykład identyfikacja problemu z organizacją lub działem i uzgodnienie rozwiązania. Uwaga – w tym przypadku podaje się dodatkowe instrukcje.
 2. Odgrywanie ról (role-play): Wariantem dyskusji są ćwiczenia z grupy „role-play”. W tym ćwiczeniu prosi się kandydatów o odegranie „ról” ściśle zgodnych z podanymi instrukcjami. Instrukcje zawierają pewien „haczyk” – sprzeczność interesów własnych kandydata i interesów grupy oraz firmy. Najtrudniejsze w tego typu zadaniach jest poprawne odszukanie tych korzyści i takie odegranie swojej roli, żeby pogodzić sprzeczne interesy i wykluczające się nawzajem korzyści własne, grupy i firmy.

Jak z sukcesem przejść przez ćwiczenia grupowe?

 1. Najważniejsze to – zachowaj spokój. Opanowanie, umiejętność pracy pod presją i w stresie są zawsze wysoko cenione przez pracodawców.
 2. Przygotuj się do rekrutacji. Zawsze warto wcześniej dokładnie sprawdzić czym zajmuje się firma, jakimi metodologiami się posługuje, jaką ma filozofię zarządzania itp. Na przykład, jeśli starasz się o pracę w firmie konsultingowej zadbaj o to, by zapoznać się z najnowszymi metodologiami pracy właściwymi dla Twojej specjalizacji. Na bieżąco śledź książki i prasę branżową. To wszystko pozwoli Ci przygotować się do AC trochę mimochodem.
 3. Pamiętaj, że głównym celem AC jest sprawdzenie twoich kompetencji zawodowych. Rekruterzy nie szukają osób egoistycznych, nastawionych wyłącznie na własne dobro. Niedopuszczanie do głosu innych, niegrzeczne zachowania, arogancja, brak empatii i uprzejmości z reguły dyskwalifikują.

Facebook comments:

comments