Każdego roku Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej oferuje praktyki płatne, praktyki niepłatne oraz praktyki zarezerwowane dla urzędników państwowych.

Rada Unii Europejskiej (fr. Conseil de l’Union européenne, ang. Council of the European Union) – główny organ decyzyjny Unii Europejskiej, z siedzibą w Brukseli. Okresowe spotkania (w kwietniu, czerwcu i październiku) odbywają się w Luksemburgu. Dawniej RUE była nazywana Radą Ministrów lub Radą Ministrów Unii Europejskiej.

Rada UE przybrała obecną nazwę na mocy własnej decyzji w 1993 roku. W traktatach stanowiących podstawę Unii cały czas widnieje nazwa Rada ( do 30 listopada 2009 roku była oficjalnie nie organem Unii, ale organem Wspólnot Europejskich).

Rada, w zależności od rozpatrywanych spraw, składa się bądź z ministrów spraw zagranicznych każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej (jest to wtedy tzw. Rada Ogólna), bądź z takiej samej liczby ministrów innego resortu (Rada Branżowa).

Razem istnieje dziesięć możliwych konfiguracji Rady:

 1. Rada ds. Ogólnych (GAC)
 2. Rada ds. Zagranicznych (FAC)
 3. Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN)
 4. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA)
 5. Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO)
 6. Rada ds. Konkurencyjności (COMPET)
 7. Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE)
 8. Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRI)
 9. Rada ds. Środowiska (ENVI)
 10. Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury (EYC).

Płatne praktyki w Radzie Unii Europejskiej

Sekretariat Generalny Rady oferuje ok. 95 praktyk rocznie. Praktyki trwają 5 miesięcy. Praktykanci pracują w jednym z departamentów Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej.

Wymagania:

 • Obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw kandydujących.
 • Ukończenie co najmniej pierwszego cyklu kształcenia uniwersyteckiego, popartego odpowiednim certyfikatem
 • Niezbędna jest znajomość języka angielskiego lub francuskiego.
 • Warunkiem koniecznym jest, aby Kandydat nie korzystał wcześniej z innych praktyk w Instytucjach.
 • Podstawowym kryterium selekcji kandydatów będą ich wyniki osiągnięte podczas studiów.
 • Rada poszukuje kandydatów o różnych profilach zawodowych – prawo, ekonomia, języki obce, informatyka, marketing, multimedia, inżynieria (lotnicza i kosmiczna, biochemiczna, technologie rolne).

Wynagrodzenie:

Praktykanci otrzymują miesięczny grant w wysokości 900 euro. Praktykanci niepełnosprawni mogą otrzymać dodatkowe fundusze. Ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe częściowo pokrywa KE, zwraca również koszty podróży.

Jak aplikować na praktyki w Radzie?

Proces aplikacyjny odbywa się przez Internet. Aplikacje na rok 2015 można składać od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.

Więcej informacji o praktykach płatnych:

Staże w Sekretariacie Generalnym

Kontakt:

Rada Unii Europejskiej – Sekretariat Generalny
DG AI. Personnel-Administration
Traineeship Office
175 rue de la Loi
B-1048 Brussels
Tel.: +322 285 65 36
Fax: +322 285 84 44
Email: stages@consilium.europa.eu

Facebook comments:

comments