Formularze aplikacyjne są coraz częściej stosowanym przez firmy narzędziem pierwszego odsiewu kandydatów. Poprawne, staranne wypełnienie formularza decyduje o tym, czy trafimy na rozmowę kwalifikacyjną. Jak poprawnie wypełnić formularz aplikacyjny?

Najczęściej formularze mają formę elektroniczną . Taka formuła znacznie utrudnia poprawne i dokładne wypełnienie, tak wiec zarezerwuj sobie dużo czasu i koniecznie wcześniej przygotuj cala dokumentacje.

Dokumenty niezbędne do poprawnego uzupełnienia formularza aplikacyjnego:

 1. Świadectwa pracy.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, licencjackich lub matura.
 3. Świadectwa o niekaralności (niezbędne w przypadku pracy w Administracji Publicznej, bankowości, Urzędach Skarbowych itp.).
 4. Zaktualizowane CV i List Motywacyjny.

O czym trzeba pamiętać wypełniając formularze aplikacyjne?

 1. Upewnij się, ze uporządkowałeś dane o poprzednich miejscach pracy (np. zgodność dat zatrudnienia ze świadectwami pracy, rzetelne nazwy stanowisk i opisy zakresu obowiązków).
 2. Odpowiedz na wszystkie pytania, nawet jeśli wydają ci się nieważne lub bez związku ze stanowiskiem.
 3. Formularze aplikacyjne mają zazwyczaj dużo wolnych miejsc na ¨autoreklamę¨. Warto wcześniej przygotować odpowiedzi na tego typu sekcje i starannie je przemyśleć.
 4. Szansa na autoreklamę w formularzach ma postać pytań ¨Dlaczego odszedł Pan z poprzedniej pracy?¨ lub ¨Dlaczego chce Pan pracować dla nas?¨. Oba pytania są szansą dla kandydata na pokazanie się z możliwie najatrakcyjniejszej strony.

Etapy pracy z formularzem w formie elektronicznej:

 1. Rejestracja na koncie lub zalogowanie się.
 2. Zapamiętanie loginu i hasła.
 3. Przeczytanie całego formularza, razem z instrukcjami i przypisami.
 4. Uzupełnienie poszczególnych sekcji.
 5. Załączenie CV i Listu Motywacyjnego.
 6. Uważne sprawdzenie całości.
 7. Wydrukowanie lub zapisanie dokumentu na dysku.

Zamiast zakończenia

Formularze aplikacyjne są odpowiedzią firm na coraz większy chaos i niejednolite formaty CV przesyłane przez kandydatów. Formularze przez swoja jednolitość pozwalają rekruterom porównywać kwalifikacje kandydatów i w łatwy sposób porządkować dane.

Jest jeszcze jeden, powszechny i nieco kontrowersyjny, powód popularności formularzy. Coraz częściej, zwłaszcza przy dużych rekrutacjach wstępna selekcja aplikacji spada na… komputery. Wstępne czytanie aplikacji odbywa się przez tzw. programy skanujące, bez udziału człowieka. Warto nauczyć się wypełniania elektronicznych formularzy rekrutacyjnych, inaczej przegramy z maszyną, która zdecyduje o naszej przyszłości.

Facebook comments:

comments